AVÍS LEGAL

DADES DE L'EMPRESA

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.

Nom: ETALENTUM
Denominació Social: ETALENTUM SELECCION, S.L.
Nif / Cif: B65981342
Domicili Social: C/Anselm Clavé 2, 2n 4a(Edifici La Pista) 08500-Vic (Barcelona)
Telèfon: 902757620
Adreça de correu electrònic: jalemany@etalentum.com

Etalentum Selección, S.L. es troba inscrita al registre mercantil de Barcelona, tom 215, llibre 41963, full B, Inscripció 397291

1.-En compliment de la LOPD, 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades del present contracte seran incorporades als sistemes automatitzats, propietat de ETALENTUM amb la finalitat de gestionar la sol•licitud del candidat. El signant autoritza la comunicació de les dades a altres empreses de serveis quan aquesta comunicació sigui necessària per a l'execució del present contracte o quan això pugui suposar una millora per a la relació mercantil. El sol•licitant pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça de ETALENTUM.
2.-En compliment de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis en la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI - CE), el candidat autoritza ETALENTUM a la tramesa de correus electrònics amb comunicacions comercials o publicitàries per la correcta execució del present contracte.
3.-Que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i regulat per la llei 5/1982, de 5 de maig , sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’ETALENTUM demana el consentiment als candidats per poder utilitzar i cedir la seva imatge.
4.- ETALENTUM inclourà les seves dades, que vostè va facilitar i autoritzar al seu tractament en el moment d'inscriure en ETALENTUM en les ofertes de treball adients al seu perfil.