• Automoció
 • Barcelona, Espanya
 • Contracte
  • Indefinit
  • Jornada completa
  • Salari brut fix no especificat
  • Salari variable
 • 84 inscrits
Descripció de l'oferta
- Realitzar un diagnòstic complet i que la intervenció sigui executada correctament, d'acord amb els procediments del fabricant, de manera segura i responsable, per solucionar l'avaria amb total autonomia.
- Assegurar-se que les instal·lacions, equips de taller i eines personals de taller es mantenen netes, ordenades i en perfecte estat de manteniment després de les intervencions.
- Donar suport i assessorar tècnicament als oficials amb menys experiència en la marca, quan se li demani.
- Finalitzar les reparacions dins del temps marcat amb el nivell de qualitat exigit i seguint els procediments Bosch.
- Informar al seu responsable directe sobre qualsevol incidència detectada durant la reparació, perquè sigui informat el client, que haurà d'aprovar una nova ordre de treball.
- Assegurar-se que l'OT aquest emplenada degudament, indicant i registrant amb màxim detall (avaria, causa i solució).
- Realitzar el manteniment preventiu establert seguint els protocols definits per Bosch.
- Petició i seguiment del material de recanvi sol·licitat. Realitzar una previsió del recanvi necessari.
- Realitzar els tests de diagnòstic en conducció. Acompanyarà al client durant aquest procés.
- Assegurar el compliment de la política mediambiental i de qualitat d'acord amb els procediments establerts.
- Assegurar i respectar en tot moment les mesures de seguretat establertes, evitant els riscos relacionats amb el seu lloc de treball - Utilitzar els EPI més adequats als riscos. (Equip de Protecció Individual: botes, guants, màscares, ulleres, etc.)
Estudis mínims
- Grau Superior Vehicles Autopropulsats especialitat mecànica
Experiència mínima
- Experiència demostrable d'almenys 4 anys en lloc similar.
- Coneixements bàsics paquet Office.
- Carnet de conduir en vigor.
Idiomes mínims
- Català
- Castellà
Requisits valorables
- Experiencia en Diagnóstico.
- Experiencia en probador.