• Education / Training / Research
  • Girona, Spain
  • Contract
    • For project
    • Part-time
    • Fixed gross salary 20.000-25.000 euros/year
  • 4 registered
Offer description
Competències tècniques a valorar:

PERFIL MECÀNIC:

- Coneixements i valorable experiència en disseny de productes mecànics, cinemàtica de sistemes i disseny de màquines.

- Coneixements i valorable experiència en organització i gestió de la producció.

PERFIL PROJECTES INTEGRATS

- Persona amb capacitat de coordinar un equip de 3-4 persones per desenvolupar projectes integrats amb l?alumnat.

- Coneixements i valorable experiència en desenvolupament de sistemes mecatrònics, sistemes automàtics i gestió de projectes.

COMPETENCIES TRANSVERSALS:

- Vocació docent
- Capacitat de comunicació i empatía.
- Responsabilitat i compromís
- Interés per aprendre
- Capacitat de treball en equip
- Organitzat
- Capacitat d?iniciativa
Minimum studies
Candidats aportats pels clients
Minimum experience
Candidats aportats pels clients
Minimum languages
Candidats aportats pels clients
Assessable requirements
Candidats aportats pels clients