• Automoción
 • Girona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo 20.000-25.000 euros/año
  • Salario variable
 • 80 inscritos
Descripción de la oferta
- Gestiona canvis i modificacions del procés interna i externament
- Realitza tasques de suport a la resta dels project engineers
- Gestiona els enviaments de les mostres
- Participa en la millora contínua dels processos en els termes d?eficiència i
eficàcia
- Participa en la resolució de problemes de producció on el departament de
enginyeria està implicat
- Participa en la distribució de documentació
- Col·labora en la gestió de proveïdors i supervisa les tasques subcontractades a
l?exterior
- Manté la documentació actualtzada i registrada segons procediment
- És responsable de crear i actualitzar les estructures de producte en SAP R3 i
documentació de projecte.
Estudios mínimos
Experiencia mínima
Idiomas mínimos