• Químico / Petrolífero
  • Girona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo 20.000-25.000 euros/año
  • 131 inscritos
Descripción de la oferta
- Gestionar canvis i modificacions del procés interna i externament.
- Realitzar tasques de suport a la resta dels project engineers.
- Gestionar els enviaments de les mostres.
- Participar en la millora contínua dels processos en els termes d'eficiència i eficàcia.
- Participar en la resolució de problemes de producció on el departament d'enginyeria està implicat.
- Participar en la distribució de documentació.
- Col·laborar en la gestió de proveïdors i supervisa les tasques subcontractades a l'exterior.
- Mantenir la documentació actualitzada i registrada segons procediment.
- Crear i actualitzar les estructures de producte en SAP R3 i documentació del projecte.
Estudios mínimos
Experiencia mínima
Idiomas mínimos