• Industria en general
 • Gironès, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo no especificado
  • Salario variable
 • 212 inscritos
Descripción de la oferta
Per important indústria consolidada i líder en el seu sector, seleccionem a una persona per a implementar i dirigir l'estratègia d'innovació de l'empresa. En dependència directa de la direcció general i amb el suport d'una estructura plenament operativa, la seva missió serà liderar des de zero una nova línia de negoci basada en tecnologies disruptives i amb un fort potencial de creixement.

Encaixes en el perfil si:
- Ets una persona jove amb un perfil científic-tècnic; formació en enginyeria, física i/o similars.
- Tens capacitat per gestionar operacions (molt valorable MBA's o similars).
- Tens capacitat per treballar de forma autònoma i denotes una actitud proactiva.
- Tens habilitats socials i comunicatives.
- Domines l'anglès.

T'interessa la posició si:
- Tens esperit emprenedor.
- Tens ganes de viatjar per Europa.
- Tens ganes de comprometre't a llarg termini (recorda que volem que lideris una nova línia de negoci).

Nosaltres t'oferim els recursos per emprendre aquest projecte, una interessant retribució fixa i variable (en funció dels objectius assolits) i formació.
Estudios mínimos
- Llicenciatura o Grau de la branca científica-tècnica.
- Es valorarà positivament un MBA i/o similars.
Experiencia mínima
- La persona haurà d'aportar un mínim de dos anys d'experiència en la gestió de projectes i/o strat-ups.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Castellà: nadiu.
- Anglès: avançat.