• Alimentario
 • Centelles, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo no especificado
  • Salario variable
 • 38 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa de consolidada trajectòria en el sector alimentari FMCG (no càrnia), en important fase de creixement, requereix incorporar un/a Cap de Manteniment.

En dependència de Direcció, les seves principals tasques i responsabilitats seran:
- Seguiment dels indicadors d'activitat claus del departament (quadres de control, objectius i anàlisi de desviacions,...).
- Gestionar els costos del departament de manteniment i sol·licitar pressupostos per a recanvis importants i/o associats a millores industrials.
- Gestionar les empreses externes (operaris, contractes de manteniment, etc.), assegurant el compliment de les normes de PRL.
- Participar en reunions operatives del Departament.
- Realitzar el pressupost anual del Departament, valorant el manteniment correctiu i preventiu a realitzar.
- Fer planificacions a mig termini per a revisar les necessitats i els recursos.
- Desenvolupar el manteniment preventiu necessari per a les màquines i les instal·lacions (definir durades teòriques, freqüències i criteris a controlar).
- Fer complir els procediments que afectin el Departament (qualitat, seguretat) i desenvolupar els procediments propis.
- Gestionar la quantitat de personal necessari en el Departament, en funció de les necessitats i del pressupost.
- Garantir la comunicació diària amb el Cap de Producció, amb la finalitat d'establir les prioritats necessàries per a complir el plà de producció.
- Assegurar el correcte funcionament dels equips de procés, serveis i energia.
- Disposar dels protocols necessaris per a garantir el funcionament de la fàbrica.
- Seguiment diari dels desperdicis generats a la fàbrica sota la seva responsabilitat.

S'ofereix:
- Excel·lent projecte professional en empresa en creixement, amb diversos centres de treball, i amb possibilitats de desenvolupament professional.
- Estabilitat laboral i formació contínua.
- Incorporació immediata.
- Remuneració acorde a l'experiència i valors aportats.
Estudios mínimos
- Enginyeria Industrial, especialitat en Electricitat, Mecànica i/o Electrònica.
- Formació en Electrònica i Automatismes.
- Formació en Gestió i Control de costos..
Experiencia mínima
- Experiència mínima de 3 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites, preferiblement en indústria alimentària.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Espanyol: nadiu.