• Transporte/Logística/distribución
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 889 inscritos
Descripción de la oferta
Important grup empresarial del sector del transport de viatgers de Barcelona, requereix incorporar a un/a Adjunt al Director/a de Recursos Humans. La persona seleccionada ha de tenir les capacitats, les habilitats i la motivació necessàries per a créixer professionalment a mig termini i ocupar la posició de Director/a de Recursos Humans.

En dependència de Gerència i de Direcció de RRHH, les seves principals tasques i funcions seran les següents:
- Planificar i dirigir la política del departament i supervisar l'acompliment d'aquesta.
- Supervisar i coordinar les relacions laborals de la companyia.
- Supervisar el reclutament i la selecció de personal.
- Verificar la correcta aplicació de la política empresarial.
- Desenvolupar i implantar polítiques de formació. Aplicar els plans de formació i fer-ne el seguiment.
- Aplicar la política sancionadora de l'empresa d'acord amb el corresponent laude arbitral.
- Desenvolupar la implantació i el seguiment del pla d'igualtat.
- Supervisar el servei aliè de prevenció de riscos laborals, organitzar el pla de prevenció i vetllar pel seu compliment.
- Fer el seguiment del control de l'absentisme, la puntualitat, el clima laboral, etc.
- Supervisar els processos laborals i coordinar-se amb la gestoria externa (confecció de nòmines, tramitació de jubilacions, altes i baixes, etc.)
- Participar en els projectes de RSE.
- Participar en la negociació del conveni col·lectiu provincial de Barcelona.
- Representar l'empresa en audiències, judicis i inspeccions de treball.
- Redactar i sotmetre al comitè de direcció als plans d'igualtat i sostenibilitat mediambiental, i un cop aprovats fer-ne l'aplicació i difusió.
- Gestionar les certificacions de qualitat i medi ambient i mantenir la interlocució amb les consultories i les empreses certificadores.
- Portar la interlocució amb el comitè d'empresa, el comitè d'igualtat i el comitè de seguretat i salut laboral.
- Formar part del comitè de direcció i participar activament en les seves reunions.

Es requereix:
- Experiència en l'elaboració i tramitació de la documentació necessària per a participar en concursos de licitació pública (ofertes, plecs de condicions, documentació legal,...).
- Capacitats: treball en equip, treball sota pressió, negociació (convenis col·lectius i comitè d'empresa).
- Professional amb empatia, tracte amable, resolutiu, responsable i versàtil.

S'ofereix:
- Estabilitat laboral en empresa sòlida.
- Projecció professional a Director/a de RRHH de la companyia a mig termini.
- Remuneració acorde a l'experiència i valors aportats.
Estudios mínimos
- Formació universitària en Relacions Laborals, Dret o Ciències del Treball.
- Coneixements i/o experiència en les normes ISO 9001, ISO 14001, UNE 13816, ISO 39001, EMAS i OHSAS.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència mínima de 4-5 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites, preferiblement en empresa amb conveni col·lectiu pròpi i del sector transport, automoció o construcció.
Idiomas mínimos
- Català: natiu
- Castellà: natiu
Requisitos valorables
- Amb residència al Baix Llobregat o comarques limítrofs.