• Recursos humanos
  • Osona Sud, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 485 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa de consolidada trajectòria en el sector industrial i en important fase de creixement a nivell nacional, requereix incorporar un/a Tècnic/a de Recursos Humans per a donar suport al/la Director/a de RRHH, en tasques relatives a la selecció, formació, desenvolupament i avaluació de la plantilla, formada per més de 150 persones.

En dependència del/la Director/a de RRHH, les seves principals tasques i responsabilitats seran:
- Gestió dels processos de selecció definits en el pla de gestió de RRHH.
- Acolliment, incorporació i seguiment de les noves incorporacions.
- Gestió del pla de formació de la companyia (detecció de les necessitats formatives, disseny del pla de formació, gestió de les accions formatives i seguiment).
- Col·laboració amb el departament en projectes de desenvolupament de millores.
- Suport al departament en altres funcions.

Es requereix:
- Formació específica en RRHH i coneixement de les tendències i pràctiques actuals.
- Residència a Osona, Vallés Oriental i/o zona limítrofa, permís de conduir i vehicle propi (no es precisa per al treball en sí mateix però sí per a arribar a l'empresa).
- Habilitats comunicatives i de resolució de conflictes, orientació al multitasking i certa tolerància a l'estrès.

S'ofereix:
- Excel·lent projecte professional en empresa en creixement i amb possibilitats de desenvolupament professional.
- Estabilitat laboral i formació contínua.
- Incorporació immediata.
- Bon ambient de treball.
Estudios mínimos
- Formació universitària en Psicologia, Relacions Laborals o Ciències del Treball.
- Es valorarà positivament Postgrau / Màster o formació complementària en Gestió i/o Direcció de RRHH.
Experiencia mínima
- Experiència mínima de 2 anys desenvolupant funcions i tasques similars a les descrites.
- Es valorarà experiència en el sector industrial i coneixement del teixit industrial de la zona (Osona, Vallés Oriental i zones limítrofes).
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Espanyol: nadiu.