• Alimentario
  • Gironès, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 229 inscritos
Descripción de la oferta
Per important empresa del sector de l'alimentació, situada en la comarca del Gironès, seleccionem a un/a tècnic/a d'I+D per assumir el rol d'adjunt/a a responsable de producció. Reportant al responsable de producció i amb número aproximat de 150 persones a càrrec futurament, la seva principal missió serà donar suport al responsable del departament en tasques de producció i desenvolupament de producte.

Les seves principals funcions són:
- Planificació de la producció.
- Vetllar pel compliment dels terminis de producció.
- Coordinació amb el departament de qualitat i manteniment.
- Vetllar pel compliment dels estàndards de qualitat.
- Implantar processos i protocols i vetllar pel correcte desenvolupament d'aquests.
- Detectar necessitats de formació.
- Participar de forma activa en les formulacions de producte.
- Supervisar i acompanyar a l'equip durant el desenvolupament de nous productes.
- Gestió de les incidències.
- Assegurar el compliment de les normes de seguretat i higiene.

Es requereix:
- Capacitat de lideratge.
- Capacitat i interès per l'aprenentatge.
- Habilitats comunicatives.

S'ofereix:
- Posició estable en una empresa consolidada.
- Salari acord a la vàlua aportada.
- Possibilitats de creixement dintre de l'empresa.
Estudios mínimos
- Enginyeria en Agroalimentació.
Experiencia mínima
- La persona haurà d'aportar almenys tres anys d'experiència en una posició similar.
- Es valoraran positivament els perfils professionals amb experiència en el sector de la producció alimentària.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Castellà: avançat.
- Anglès: avançat.