• Metalúrgico / Siderúrgico
  • Osona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 188 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa del sector metal·lúrgic industrial, amb més de 50 anys d'història i amb una ferma aposta per la qualitat i la personalització de producte, precisa incorporar un Delineant per a l'Oficina Tècnica, el qual serà (en un termini de 1-2 anys) el futur responsable de la mateixa. La principal funció del lloc de treball és responsabilitzar-se del desenvolupament de producte, gestionant la industrialització de peces, des de la fase de cotització fins a primera producció.

En dependència i en contacte permanent amb Direcció, les principals tasques i funcions a realitzar serán les següents:
- Disseny mecànic de producte (mascles de rosca, eines de tall, coixinets i altres peces de roscat, fresat i/o mecanitzat).
- Millora contínua i re-enginyeria de producte (detecció i resolució de problemes, I+D, millora del producte, adequació a la norma...).
- Llançament d'ordres de fabricació en coordinació amb inventari d'existències de productes acabats.
- Control i inventari de matèries primeres, productes en curs i productes acabats.
- Supervisar i controlar els costos de fabricació.
- Mantenir una comunicació i coordinació contínua amb tots els departaments implicats en la generació de nous productes i la seva posterior fabricació.
- Atendre i resoldre qualsevol incidència durant el desenvolupament del projecte (ja sigui en departaments interns o client final).
- Impulsar l'optimització dels processos de fabricació.

S'ofereix:
- Incorporació inmediata, estabilitat laboral i projecció professional en empresa amb baix índex de rotació de personal i distingida per la qualitat i la innovació permanent de producte.
- Flexibilitat horària i organitzativa (possibilitat de fer horari intensiu i/o acordar horari, segons les necessitats personals del/la candidat/a).
- Treballar amb metodologies àgils / lliurament continu.
- Remuneració acorde a l'experiència i valors aportats.

Es requereix:
- Domini avançat de SolidWorks o AutoCAD (2D i 3D).
- Experiencia i coneixement en disseny de peces metàl·liques.
- Capacitat de lideratge i de gestió d'equip.
- Personalitat positiva, proactiva, entusiasta.
- Col·laborador, bon comunicador i amb habilitats per al treball en equip (intern, extern i amb client final).
Estudios mínimos
- Es valorarà positivament (no imprescindible): formació universitària en Enginyeria Mecànica o Enginyeria Industrial.
- Cicle Formatiu de Grau Superior /FPII en Disseny de Fabricació Mecànica, Desenvolupament de Projectes Mecànics i/o similars.
Experiencia mínima
- Experiència mínima de 2 anys com a delineant o projectista en Oficina Tècnica d'empresa metal·lúrgica, preferiblement de sectors relacionats amb la industrialització de peces (mascles de rosca, eines de tall, coixinets i/o altres peces de roscat, fresat i/o mecanitzat).
Idiomas mínimos
- Català: natiu.
- Castellà: natiu.
- Anglès i o altres idiomes: es requereix nivell intermedi - avançat d'anglès (B2-C1; es realitzarà prova de nivell) i es valorarà molt positivament el domini d'alemany a nivell intermedi doncs part de la documentació tècnica és amb aquest idioma.