• Alimentario
  • La Garrotxa, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 8 inscritos
Descripción de la oferta
Per important empresa del sector de l'alimentació amb una trajectòria consolidada, ubicada a la comarca de la Garrotxa, seleccionem un/a Tècnic@ PRL Alimentari. La seva missió Promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant el desenvolupament i la implantació de les
mesures necessàries per evitar o minimitzar els riscos derivats del treball, facilitant al treballador la informació i formació i els mitjans adequats que propiciïn la seva participació. Així mateix donar suport als en els processos administratius propis del departament.

Les seves principals funcions seran:
- Desenvolupar i implantar mesures de gestió de la prevenció.
- Seguiment de les avaluacions de riscos efectuades pel SPA.
- Definir els tipus d´epis per ajustar-los a les necessitats.
- Gestió i seguiment de la planificació de l´activitat preventiva i plans d?emergència.
- Vetllar per l´acompliment de les normes de seguretat en els diferents centres de treball.
- Organitzar les jornades per a la realització dels reconeixements mèdics.
- Realitzar les investigacions d´accident juntament amb els responsables d?àrea i el treballador.
- Realitzar la formació inicial als treballadors de nova incorporació.
- Analitzar i proposar accions formatives destinades a minimitzar la sinistralitat.
- Proposar i fer el seguiment de l´SPA en la realització dels estudis específics necessaris.
- Gestionar la coordinació d´activitats preventives tant de les empreses clients com dels subcontractes.
- Disseny i elaboració de les activitats formatives adients per interioritzar en la cultura d´empresa la gestió de la Prevenció
- Forma part del Comitè de Seguretat i Salut com a representant de l´empresa
- Manteniment de les dades relacionades amb la gestió de la prevenció dins el sistema de RRHH- GMS.
- Activitats relacionades per COVID.

Es requereix:
- Experiència en lloc similar entre 2 i 3 anys.
- Adaptabilitat i gestió del canvi.
- Treball en equip.

S'ofereix:
- Posició estable en empresa consolidada.
- Remuneració acord amb la vàlua del candidat/a.
- Pla de carrera i formació
Estudios mínimos
- Grau en àmbit ciències i màster en Prevenció de Riscos Laborals (3 especialitats)
- CFGS Prevenció de Riscos Laborals.
Experiencia mínima
- Experiència en gestió de prevenció de riscos o departaments de Recursos humans entre 2 i 3 anys.
Idiomas mínimos
Català: Valorable
Espanyol: Avançat
Anglès: Valorable