• Alimentario
  • La Selva, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 83 inscritos
Descripción de la oferta
Per a important empresa del sector de l'alimentació, situada a la comarca de la Selva, seleccionem a un/a director/a de qualitat. Reportant directament a gerència i amb un número aproximat de quatre persones a càrrec, la seva principal missió serà la de garantir la seguretat alimentària, a més de coordinar totes les activitats relacionades amb la gestió de la qualitat en productes i procediments.

Les seves principals funcions són:
- Implantació, control i supervisió de la normativa de qualitat.
- Garantir el compliment de la normativa de qualitat tant en el producte acabat, com en matèries primeres i processos.
- Preparar les fitxes tècniques dels productes a comercialitzar.
- Gestió de les auditories de Sanitat i clients.
- Gestió i resolució de no conformitats.
- Gestió i supervisió de l'equip.

Es requereix:
- Experiència en normatives IFS i APPCC.
- Capacitat de presa de decisions.
- Capacitat per a treballar sota pressió.
- Capacitat de gestió i planificació.

S'ofereix:
- Salari segons vàlua.
- Posició estable.
Estudios mínimos
- Es requereix formació superior relacionada amb el sector de l'alimentació i/o agricultura.
Experiencia mínima
- La persona seleccionada haurà d'aportar un mínim de cinc anys d'experiència com a director/a de qualitat.
- La persona seleccionada haurà d'aportar experiència en implantació de normativa de qualitat i la gestió de les auditories.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Espanyol: avançat.
- Francès: intermedi (valorable).