• Alimentario
  • Gironès, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 30 inscritos
Descripción de la oferta
Per a important empresa del sector de l'alimentació, situada a la comarca del Gironès, seleccionem a un/a adjunt/a al responsable de manteniment. Reportant directament al responsable del departament, la seva missió serà gestionar el manteniment global de l'empresa i l'equip a càrrec.

Les seves principals funcions són:
- Definir la política de manteniment de l'empresa amb l'objectiu d'optimitzar i millorar els processos i metodologies.
- Definir i assegurar el compliment del pla de manteniment preventiu, predictiu i correctiu de la maquinària i instal·lacions de l'empresa.
- Planificar els manteniments preventius i predictius de les línies de producció, intentant evitar parades no planificades en aquestes.
- Coordinar amb el responsable de producció.
- Gestionar, formar i motivar de l'equip de treball a càrrec.
- Assignar les càrregues de treball.
- Coordinar amb el responsable de seguretat i salut les accions de prevenció pertinents.
- Estar en contacte amb els proveïdors i mantenir al dia els manuals de manteniment.
- Coordinar les obres que es puguin dur a terme en les instal·lacions.

Es requereix:
- Orientació als resultats.
- Capacitat analítica.
- Capacitat de lideratge.
- Capacitat per treballar sota pressió.
- Actitud proactiva i innovadora.
- Orientació al canvi.
- Experiència amb maquinària robotitzada.
- Experiència en coordinació d'obres.

S'ofereix:
- Posició estable en una empresa consolidada.
- Possibilitat d'assumir el càrrec de responsable de manteniment a curt termini.
- Salari d'acord amb la vàlua.
Estudios mínimos
- Enginyeria industrial.
Experiencia mínima
- La persona haurà d'aportar almenys cinc anys d'experiència en les tasques anteriorment descrites.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Castellà: nadiu.
- Anglès: avançat.