• Alimentario
  • La Selva, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 47 inscritos
Descripción de la oferta
Per important empresa del sector de l'alimentació, situada a la comarca de La Selva, seleccionem a un responsable de prevenció de riscos laborals. Amb un equip de quatre persones a càrrec, la seva missió serà la de desenvolupar, implantar i assegurar la correcta execució d'eines i estratègies de prevenció, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i millorar el benestar integral dels empleats.

Les principals funcions són:
- Obtenir i gestionar dades sobre la sinistralitat de la companyia, mitjançant d'informes mensuals, trimestrals i anuals. Presentació d'aquests als diferents departaments implicats.
- Desenvolupar i implantar instruments i estratègies de prevenció, d'acord amb les dades obtingudes.
- Elaborar i impartir programes de formació de prevenció de riscos i primers auxilis.
- Fer visites regulars i puntuals amb la finalitat d'avaluar riscos i elaborar l'informe pertinent.
- Participar com a representant de l'empresa en els diversos comitès de seguretat i salut existents.

Es requereix:
- Capacitat de planificació i organització.
- Actitud proactiva i orientació a la innovació.
- Capacitat de gestió del canvi.
- Orientació a les persones i al treball en equip.
- Habilitats comunicatives.

S'ofereix:
- Posició estable en una empresa puntera en el sector.
- Incorporació a una empresa dinàmica i innovadora.
Estudios mínimos
- Formació tècnica en Prevenció de Riscos Laborals.
- Indispensable tenir les tres especialitats.
Experiencia mínima
- La persona haurà d'aportar un mínim de cinc anys d'experiència en un departament de seguretat i salut.
- Es requereix experiència en l'àmbit de la producció industrial.
- Es prioritzaran candidatures que tinguin experiència en l'àmbit de la producció alimentària.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Castellà: nadiu.