• Informática
  • Osona Sud, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 5 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa de consolidada trajectòria i en constant fase de creixement en el sector IT, enfocada al disseny i implantació de solucions tecnològiques per al sector energètic, requereix incorporar un/a Arquitecte per a formar part del seu equip de desenvolupament de més de 30 persones i participar en projectes d'Innovació de Productes IT.

Les principals tasques i funcions del lloc de treball són:
- Definir les propostes tècniques i d'arquitectura més apropiades per a donar resposta als requisits dels projectes i productes.
- Promoure la visió tècnica global i estratègica en la definició dels projectes i productes.
- Secundar i aclarir dubtes a l'equip tècnic durant la implementació dels projectes, com a referent tècnic.
- Donar suport a l'equip tècnic durant tot el cicle de vida del projecte i revisar de manera contínua les definicions i canvis requerits en l'arquitectura.
- Liderar, dissenyar i impulsar la definició i el disseny tècnic d'arquitectures, plataformes i tecnologies innovadors i d'alta qualitat.
- Identificar i definir solucions per a abordar riscos i problemes tècnics en els projectes de desenvolupament i plataformes desplegades.
- Servir de mentor a l'equip tècnic, en aspectes tècnics.
- Vetllar pel compliment dels atributs de qualitat en els Projectes i Productes.
- Prendre decisions tècniques claus en els projectes de desenvolupament i evolució de Productes.
- Definir i vetllar per l'aplicació de les millors pràctiques en el disseny de Productes.
- Seguir les bones pràctiques i processos establerts en la companyia.

S'ofereix:
- Estabilitat laboral en empresa tecnològica sòlida i en continu creixement nacional i internacional.
- Participar en projectes d'innovació contínua de producte.
- Treballar amb metodologies àgils, integració contínua, lliurament continu.
- Formació contínua i oportunitats de desenvolupament professional.
- Remuneració acorde a l'experiència i valors aportats.
- Bon ambient de treball en empresa líder en el seu sector, en un equip jove i dinàmic, amb una ferma aposta en I+D+I.

Es requereix:
- Capacitat de lideratge, perfil positiu, proactiu, entusiasta, amb ànim de créixer professionalment i de fàcil adaptació al canvi.
- Habilitats per a motivar, inspirar i identificar les capacitats i habilitats de l'equip tècnic.
- Col·laborador, bon comunicador i amb grans habilitats per al treball en equip (intern i amb col·laboradors externs).
- Capacitat per a prendre decisions de manera autònoma i per a assumir responsabilitats.
- Grans habilitats analítiques i per a la solució de problemes.
- Alta sensibilitat i orientació al client (enteniment de com les decisions tècniques poden afectar el negoci i capacitat per a comunicar conceptes tècnics complexos a les parts interessades).
Estudios mínimos
- Es requereix formació universitària en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions i/o similar.
Experiencia mínima
- Es requereix un mínim de 4 anys d'experiència en les tasques i funcions descrites.
- Es requereix experiència pràctica en desenvolupament de projectes amb Metodologies Àgils i SCRUM.
Idiomas mínimos
- Castellà: nadiu.
- Anglès i/o català: es valorarà molt positivament el domini avançat de l'idioma.
Requisitos valorables
- Residència a Osona, Vallès Oriental o comarques limítrofes, permís de conduir i vehicle propi per al trasllat fins al lloc de treball.