• Químico / Petrolífero
  • Maresme, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 66 inscritos
Descripción de la oferta
Per a important empresa de serveis del sector mediambiental, dedicada a la gestió d'instal·lacions per al sanejament d'aigües residuals, seleccionem un/a Responsable de licitacions i feines d'oficina tècnica de suport.

Aquest perfil es responsabilitzarà de les licitacions dutes a terme i prestarà suport al seguiment de les actuacions per part de l'empresa adjudicatària.

Principals tasques i responsabilitats:
- Realització dels plecs, memòries valorades.
- Realització, coordinació i supervisió de memòries tècniques i econòmiques.
- Realització de pressupostos.
- Disseny i càlcul de petits projectes d'instal·lacions.
- Sol·licitud de pressupostos i gestió de compres.
- Seguiment del programa d'execució.
- Seguiment del projecte a peu d'obra. Reunions i visites d'obra.
- Seguiment de les licitacions fins a la seva adjudicació, redactant els informes preceptius.
- Portar el control de les fases de les licitacions i la seva documentació.
- Formar part de la mesa de contractació.
- Vetllar pel compliment de la llei de transparència i d'accés a la informació.

Es requereix:
- Tenir coneixements tècnics d'enginyeria industrial i/o química.
- Conèixer els procediments propis de les licitacions d'obres, serveis i subministraments.
- Capacitat per gestionar documentació tècnica i administrativa.
- Capacitat de treballar en equips multi-disciplinaris.
Estudios mínimos
- Grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria Química, Enginyeria en Tecnologies Industrials, o equivalents.
Experiencia mínima
- Almenys 5 anys treballant a empreses o organismes adjudicataris.
Idiomas mínimos
- Català Expert o nadiu.
- Castellà: Expert o nadiu.
- Anglès: Mig-alt.