• Construcción
 • Osona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo no especificado
  • Salario variable
 • 50 inscritos
Descripción de la oferta
Per a innovador projecte en creixement continu, relacionat amb l'edificació sostenible i basat en la qualitat constructiva dels habitatges, seleccionem a Arquitecte Superior Júnior amb bona presència i clares habilitats comercials.

En dependència del/la Director/a Tècnic, les principals tasques i funcions del lloc de treball són:
- Elaboració d'estudis (amidaments, delineació,...).
- Visites amb clients a habitatges mostra.
- Distribució i disseny d'espais i d'interiors.
- Realització d'amidaments reals en obra.
- Realització dels projectes amb els plànols corresponents.
- Control de la documentació de seguretat de l'obra.
- Control de compliment d'objectius i temps.

Es requereix:
- Bona presencia, do de gents i habilitats comercials, capacitat de treball en equip, organització, planificació i proactivitat.
- Carnet de conduir B.
- Residència a Osona o comarques limítrofes.
- Domini d'algun dels següents softwares: AutoCAD, Revit o similars.

S'ofereix:
- Incorporació immediata en innovador projecte d'edificació sostenible en gran creixement.
- Estabilitat laboral i formació contínua a càrrec de l'empresa.
- Possibilitats de desenvolupament professional en organització en continu creixement i professionalització.
- Horari: de dilluns a divendres, de 8h a 17h (cal disponibilitat per, en ocasions puntuals, fer visites a obra o habitatges mostra fora d'aquest horari).
Estudios mínimos
- Formació universitària finalitzada en Arquitectura Superior.
Experiencia mínima
- No es requereix experiència prèvia, tot i que es valorarà positivament si se'n posseeix.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: natius.
- Anglès: no imprescindible, tot i que es valorarà positivament.