• Automoción
  • La Selva, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 13 inscritos
Descripción de la oferta
Per a empresa del sector de l'automoció situada a la comarca de La Selva, seleccionem a un/a enginyer/a electrònic/a. En dependència del director tècnic, la seva missió serà la de desenvolupar els projectes i millorar els processos.

Les seves principals funcions són:
- Disseny, desenvolupament i seguiment dels projectes electrònics.
- Avaluació, modificacions i propostes de millora del disseny del software.
- Càlcul, definició i simulacions dels components electrònics.
- Validació funcional del disseny (hardware i software).
- Gestió dels informes sobre les proves, les modificacions i les validacions dels dissenys.
- Millora i optimització del rendiment electrònic, cercant solucions i proposant millores.
- Suport a l'equip de producció, SAT i comercial en la formació i la gestió d'incidències.

Es requereix:
- Persona proactiva, acostumada a treballar per objectius i orientada a resultats.
- Habilitats comunicatives i capacitat per treballar en situacions exigents.
- Experiència contrastada amb AutoCAD, C, C+ i Phyton.

S'ofereix:
- Projecte laboral estable.
- Flexibilitat horària.
- Salari competent segons la vàlua i experiència de la persona.
Estudios mínimos
- Grau o Llicenciatura en Enginyeria Tècnica Industrial/Electrònica.
Experiencia mínima
- Experiència d'almenys tres anys desenvolupant tasques similars.
- Experiència en el sector de l'automoció.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Castellà: nadiu.
- Anglès: nivell intermedi - alt.