• Automoción
  • La Selva, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 5 inscritos
Descripción de la oferta
Per a empresa del sector de l'automoció situada a la comarca de La Selva, seleccionem a un/a enginyer/a mecànic/a. En dependència del director tècnic, la seva missió serà la de desenvolupar els projectes i millorar els processos.

Les seves principals funcions són:
- Disseny, desenvolupament i seguiment dels projectes.
- Gestió dels informes sobre les proves i modificacions dels projectes.
- Participar en tots els processos productius: desenvolupament del producte, la fabricació, els processos, la qualitat, la verificació i l'homologació.
- Millora i optimització dels processos, cercant solucions i proposant millores.
- Col·laboració amb el departament tècnic i de qualitat.
- Suport a l'equip de producció en la gestió d'incidències.

Es requereix:
- Persona proactiva, acostumada a treballar per objectius i orientada a resultats.
- Habilitats comunicatives i capacitat per treballar en situacions exigents.
- Experiència contrastada amb Windchill i Creo.

S'ofereix:
- Projecte laboral estable.
- Flexibilitat horària.
- Salari competent segons la vàlua i experiència de la persona.
Estudios mínimos
- Grau o Llicenciatura en Enginyeria Tècnica Industrial/Mecànica.
Experiencia mínima
- Experiència d'almenys tres anys desenvolupant tasques similars.
- Experiència en el sector de l'automoció.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Castellà: nadiu.
- Anglès: nivel intermedi - alt.