• Alimentario
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 28 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa de consolidada trajectòria en el sector Alimentació FMCG i en important fase de creixement a nivell nacional, requereix incorporar un/a Cap de Producció, la missió del qual serà la de gestionar i coordinar l'equip de producció per executar la planificació de la producció d?acord als estàndards de qualitat i a la normativa IFS.

En dependència de Direcció, les seves principals tasques i responsabilitats seran:
- Avaluar l?adequació d?infraestructures i entorn de treball en relació a la producció, per evitar factors de risc de contaminació.
- Assegurar i garantir els controls de qualitat de processos (PC, PCC, etc.) y productes (etiquetatge, traçabilitat, etc), de la Seguretat Alimentària i Medi Ambient (residus,...), reportant al Departament de Qualitat.
- Organitzar la distribució de tasques del Departament de Producció.
- Fer el seguiment dels equips de producció.
- Atendre reclamacions de clients relacionades amb la planta de producció.
- Rendibilitzar i planificar els recursos productius per obtenir un augment de la productivitat alhora que es respecten els estàndards de qualitat.
- Dissenyar i controlar la qualitat dels processos mitjançant la determinació dels estàndards de qualitat, la seva mesura i la correcció de desviacions.
- Anàlisi dels KPI?s relacionats amb el lloc de treball (€/Kg, Kg/h/persona, mermas, productivitats, rendiments, etc.).
- Realitzar auditories internes periòdiques de l?àrea que lidera, per tal de realitzar el seguiment dels objectius definits, així com realitzar el seguiment i aplicació de les accions que se'n derivin.
- Analitzar i plantejar propostes de millora i solucions adequades segons els indicadors relatius al sistema de producció.
- Gestió del pressupost de l?àrea.
- Formar part de l?equip APPCC.
- Formar part del Comitè de Food Defense.
- Compartir les responsabilitats relacionades amb el Cap de torn.
- Complir amb les mesures de seguretat establertes en el lloc de treball, definides a l?avaluació de riscos i si és el cas, vetllar perquè el personal al seu càrrec també ho faci.

S'ofereix:
- Excel·lent projecte professional en empresa en creixement i innovació permanent.
- Estabilitat laboral i formació contínua.
- Incorporació immediata.
- Remuneració acord a l'experiència, coneixements i valors aportats.

Es requereix:
- Professional sénior, amb experiència prèvia en el lideratge de plantes productives del sector alimentació, preferiblement de productes carnis, el·laborats carnis o quarta gamma (productes frescos o amb data de caducitat propera).
- Proactivitat, lideratge i enfocament al desenvolupament de persones, orientació a resultats, capacitat de treball en equip, flexibilitat i capcitat de gestió del canvi, planificació i organització.
- Residència a Osona, Bages o comarques límitrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona i carnet de conduir i vehicle propi per al trasllat fins al lloc de treball, ubicat en polígon industrial als afores de la població.
Estudios mínimos
- Enginyeria Industrial o simlar.
- Enginyeria tècnica industrial o experiència equivalent en lloc de treball similar en sector d'elaborats càrnis o productes de cinquena gamma.
- Es valorarà positivament formació en Prevenció de Riscos Laborals.
Experiencia mínima
- Experiència mínima de 5 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites, preferiblement en elaborats càrnis o productes de cinquena gamma.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: natius.