• Otros/Sin clasificar
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo 30.000-35.000 euros/año
  • 8 inscritos
Descripción de la oferta
Per a important i històrica empresa especialitzada en la gestió de residus i reciclatge, seleccionem un/a Cap de Projectes, amb experiència en digitalització, per treballar a les comarques del Berguedà i el Bages. Aquesta persona tindrà la missió de dirigir i coordinar diversos projectes tecnològics de l'empresa, començant pel projecte de digitalització ja que l'organització té la necessitat d'implementar solucions basades en aplicacions de gestió que ajudin a la millora de processos i sistemes i que permetin la progressiva automatització dels mitjans d'explotació de l'activitat de la companyia.

Reportant de forma directa a Direcció General i de Direcció Comercial i Operacions, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Definir conjuntament amb direcció, i amb assessors externs, la política i els objectius en matèria de digitalització i de gestió dels sistemes d'informació de la companyia.
- Elaborar i controlar el compliment del pressupost assignat al projecte, considerant els recursos necessaris en matèria de personal, maquinari, programari, consultoria i comunicacions.
- Recollir les necessitats específiques en matèria de digitalització de les diferents àrees funcionals de la companyia i avaluar els serveis i/o equips que cal instal·lar.
- Assessorar sobre les prioritats en la implantació de millores i validar el Pla de Digitalització inicialment aprovat per la direcció de la companyia.
- Coordinar la implantació dels nous sistemes i processos i formar els usuaris en l'ús i aprofitament màxim, de les funcionalitats que aporten els equips i les eines implantades.
- Assignar les tasques a desenvolupar per cada àrea funcional, supervisant el temps d'execució i proposant solucions que permetin complir amb els terminis en l'objectiu d'implantació.
- Responsabilitzar-se de la coordinació i la relació diària amb els Proveïdors que participin en el projecte de digitalització.
- Vetllar pel correcte manteniment i seguretat dels sistemes informàtics, així com de la corresponent actualització.

Es requereix:
- Orientació a client.
- Capacitat d'adaptabilitat als canvis.
- Habilitats comunicatives.
- Capacitat de planificació i organització.
- Dots de lideratge.
- Residència al Berguedà, Bages o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat laboral en una empresa familiar consolidada amb molt poca rotació de personal.
- Horari: de 8-13 i de 15-18?h.
- Assegurança de salut.
- Remuneració competitiva, acord a l'experiència, coneixements i valors aportats.
Estudios mínimos
- Titulació universitària, a l'àrea d'Enginyeria Tècnica en Informàtica, Enginyeria de les Telecomunicacions o similars.
- Formació en llenguatges de programació, gestió de xarxes de comunicacions i gestió de projectes.
Experiencia mínima
- Experiència demostrada mínima de 5 anys en conducció d'equips, coneixements de sistemes i processos empresarials i coneixement ampli de les diferents àrees funcionals en companyies de serveis.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: natius.