• Otros/Sin clasificar
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo 30.000-35.000 euros/año
  • 28 inscritos
Descripción de la oferta
Per a històrica PIME industrial, seleccionem un/a Responsable de Projectes IT, amb experiència o coneixements en processos d'implantació i millora d'ERP's i de digitalització d'empreses, la missió del/la qual serà la de dirigir i coordinar els diversos projectes tecnològics de l'empresa, començant pel projecte de digitalització, ja que l'organització té la necessitat d'implementar solucions basades en aplicacions de gestió que ajudin a la millora de processos i sistemes i que permetin la progressiva automatització dels mateixos a través de la reducció del paper i d'evitar la duplicitat de tasques. Des de fa alguns anys, l'empresa treballa amb l'ERP Sage 200.

Reportant de forma directa a Direcció General, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Definir conjuntament amb Direcció, i amb el partner IT extern, la política i els objectius en matèria de digitalització i de gestió dels sistemes d'informació de la companyia.
- Elaborar i controlar el compliment del pressupost assignat al projecte, considerant els recursos necessaris en matèria de personal, hardware, software, consultoria i comunicacions.
- Recollir les necessitats específiques en matèria de digitalització de les diferents àrees funcionals de la companyia i avaluar els serveis o equips que cal instal·lar.
- Assessorar sobre les prioritats en la implantació de millores i validar el Pla de Digitalització inicialment aprovat per la Direcció de la companyia.
- Coordinar la implantació dels nous sistemes i processos i formar els usuaris en l'ús i aprofitament màxim de les funcionalitats que aporten els equips i les eines implantades.
- Assignar les tasques a desenvolupar per a cada àrea funcional, supervisant el temps d'execució i proposant solucions que permetin assolir els terminis en l'objectiu d'implantació.
- Responsabilitzar-se de la coordinació i la relació diària amb els proveïdors que participin en el projecte de digitalització.
- Vetllar pel correcte manteniment i seguretat dels sistemes informàtics, així com de la corresponent actualització.
Estudios mínimos
- Formació universitària en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions i similars o experiència professional equivalent.
- Es valorarà positivament coneixements en programació, tot i que la funció principal d'aquesta persona no és la de programar (això ho fa el partner IT extern, la mateixa empresa que els va implantar l'ERP).
Experiencia mínima
- Es valorarà positivament experiència en implantació / evolució d'ERP's o en consultoria de software o en departament IT.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: natius.
Requisitos valorables
- Es valorarà positivament coneixements de l'ERP Sage 200 i experiència en l'ús i contínua evolució del mateix en les seves diverses aplicacions empresarials.