• Industria en general
 • Barcelona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo 50.000-75.000 euros/año
  • Salario variable
 • 63 inscritos
Descripción de la oferta
Per a important i històrica empresa industrial del sector metal·lúrgic d'Osona seleccionem un/a Director/a IT, la missió del qual serà la de dissenyar, implantar, coordinar, i proposar millores i mantenir els sistemes i xarxes IT per optimitzar la gestió i els resultats de l'empresa.

Les principals tasques i funcions del lloc de treball són les següents:
- Gestionar, organitzar i optimitzar el pressupost, els RRHH i els recursos materials i immaterials del Departament IT.
- Estar en contacte amb els responsables d'altres àrees de l'empresa, implantar solucions per a les necessitats actuals i anticipar-se en la recerca de mitjans (software o hardware) adequats a les necessitats futures de la companyia.
- Planificar i controlar l'evolució dels projectes d'IT des de l'inici fins a la seva implantació i validació per l'usuari.
- Planificar les necessitats en aspectes d'IT que l'empresa pot tenir a mitjà i a llarg termini, en funció de necessitats actuals i futures.
- Preveure la formació necessària pels col·laboradors del Departament, així com pels usuaris de les eines que es desenvolupen.
- Optimitzar els recursos informàtics en funció de les necessitats d'una empresa industrial, amb una filosofia de rendibilitat i productivitat. Fer dels serveis d'IT una eina que ajudi a aconseguir els resultats previstos en els diferents departaments.
- Negociar amb proveïdors de software i hardware per a obtenir una millora constant del servei, qualitat i preu en les compres i en els contractes.
- Dissenyar polítiques i normatives internes sobre la seguretat o la utilització dels equips, del hardware i dels sistemes.

S'ofereix:
- Formar part d'una històrica empresa familiar de més de 300 treballadors i amb escassa rotació laboral i d'un equip (IT) altament qualificat i plenament consolidat.
- Formar part del Comitè de Direcció de l'empresa en un rol (màxim responsable IT de la companyia) que l'organització considera estratègic per als pròxims anys.
- Teletreball 1 o 2 dies a la setmana.
- Flexibilitat horària i organitzativa, amb sortida a partir de les 16:30h.

Es requereix:
- Capacitat i experiència per entendre el negoci industrial, els circuits administratius i els processos de producció per implementar les millors solucions IT.
- Coneixements o experiència en certificacions de gestió industrial que garanteixen les bones pràctiques en la gestió dels serveis It així com la Seguretat de la Informació (ISO 20.000 i ISO 27000).
- Perfil amb enfoc a infraestructures (sistemes), administració de xarxes i aplicacions i ciberseguretat.
- Experiència i coneixements de sistemes MES per a la indústria, IOT i indústria 5.0.
- Capacitat de lideratge, capacitat de treball en equip, comunicació, empatia i vocació de servei.
- Capacitat de negociació en l'àmbit de clients interns i de proveïdors externs.
- Residència a Osona, Ripollès, Garrotxa o zones limítrofes o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.
Estudios mínimos
- Formació universitària finalitzada en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions o similar o experiència professional equivalent.
- Es valorarà positivament PDD o MBA.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència de 3 a 5 anys en Consultoria IT o en empresa industrial, preferiblement en ecosistema SAP.
- Es requereix experiència mínima de 3 anys en el lideratge o coordinació d'equips IT (programadors, analistes, tècnics de sistemes o similars).
Idiomas mínimos
- Castellà: natiu.
- Anglès: avançat (First Certificate in English (FCE) o C1).
- Català: es valorarà positivament el domini de l'idioma a nivell avançat o natiu.
Requisitos valorables
- Coneixements avançats en SQL Server Microsoft SQL, Administració de sistemes entorn Windows i Xarxes.
- Coneixement general i experiència en l'ERP SAP (mòduls MM, SD, PP, FI, CO, HR, QM, PM, WM). Expert en desenvolupament i implantació en algunes àrees clau.