• Industria en general
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 24 inscritos
Descripción de la oferta
Per a important i històrica empresa industrial del sector metal·lúrgic d'Osona, seleccionem un/a Tècnic/a Superior de PRL i sostenibilitat, la missió del/la qual serà la de gestionar i desenvolupar sistemes de prevenció per tal d?aconseguir un ambient laboral òptim a en l'àmbit de la seguretat i la prevenció, promovent d'aquesta manera la reducció dels accidents i incidents en l'entorn laboral.

En dependència del/la Director/a de RRHH, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Promoure, amb caràcter general, la prevenció a l?empresa i la seva integració.
- Efectuar avaluacions de riscos juntament amb el Servei de Prevenció Aliè (extern) i proposar accions correctores o preventives.
- Desenvolupar activitats d?informació i formació dels treballadors, de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seva àrea d?especialització.
- Vetllar pel compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tingui assignades.
- La planificació de l?acció preventiva que cal desenvolupar en les situacions en què el control o la reducció dels riscos comporti efectuar activitats diferents que impliquin la intervenció de diversos especialistes i assumir les actuacions que calgui desplegar en casos d?emergència i primers auxilis.
- Gestió de la vigilància i el control de la salut dels treballadors juntament amb els serveis mèdics de la Mútua.
- Promoure i gestionar procediments per aconseguir la certificació ISO 45001 de Seguretat i Salut.
- Gestionar auditories de seguiment de forma periòdica.
- Revisar procediments/polítiques de sostenibilitat i adequar-les per complir els índex de referencia.
- Promoure la cultura de sostenibilitat.
- Vetllar per donar resposta a les valoracions de sostenibilitat requerides pels clients de la companyia.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en sòlida empresa industrial.
- Formar part d'una històrica empresa industrial de més de 250 treballadors i amb escassa rotació laboral i d'un equip plenament consolidat.
- Formació contínua i opcions de desenvolupament professional.
- Condicions salarials d'acord a l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Horari: de dilluns a divendres, amb flexibilitat horària (entrada a partir de les 8h i sortida a partir de les 16:30h. Divendres: intensiu de matins, amb sortida a partir de les 14:30h).

Es requereix:
- Persona propera (a nivell de caràcter i residència) honesta, proactiva, amb vocació de servei, responsable, amb capacitat per a treballar amb certa autonomia i amb focus en la millora contínua de processos i procediments per a optimitzar la seguretat i la salut laboral.
- Coneixements de normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals d?instal·lacions i equipaments industrials.
- Residència a Osona, Ripollès, la Garrotxa o comarques veïnes o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.
Estudios mínimos
- Es requereix disposar de Grau universitari en seguretat i control de riscos i Grau en prevenció i seguretat integral o Màster en Prevenció de Riscos Laborals amb les 3 especialitats.
- Es valorarà positivament Màster en Sistemes Integrats de gestió - HSEQ
- Es valorarà positivament formació tècnica a nivell d'enginyeria o CFGS en manteniment d'instal·lacions industrials, electromecànica o similars.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència de 2-3 en lloc de treball similar, preferiblement en empresa industrial o en Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals (SPA) gestionant empreses industrials, molt valorable en el sector metal·lúrgic.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: natius.
- Anglès: es valorarà positivament nivell intermig - avançat de l'idioma (B2).
Requisitos valorables
- Coneixement o experiència en la gestió tècnica i documental de la ISO 14001 de medi ambient i ISO 45001 de Seguretat i Salut.
- Coneixement o experiència com a Tècnic Superior de Prevenció Riscos Laborals i Medi ambient (HSE) en empresa industrial.