• Industria en general
  • Girona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 9 inscritos
Descripción de la oferta
Per important empresa de la Garrotxa, amb presència internacional i en constant creixement, especialitzada en el disseny i projectes clau en mà a l'àmbit industrial, estem seleccionant un/a Tècnic/a PRL:

Les seves principals funcions són:
- Promoure la gestió de la prevenció a l?empresa
- Realitzar avaluacions de risc.
- Supervisar el compliment del programa de control.
- Formar i informar els treballadors de les normes de seguretat i els riscos del lloc de treball.
- Col·labora i/o realitza les investigacions dels accidents de treball i/o malalties professionals succeïdes als treballadors/es de l'empresa.
- Col·laborar amb els serveis de prevenció
- Vigilar i controlar la salut dels treballadors.

Es demana:
- Experiència prèvia d'uns 3 anys en empreses industrials.
- Màster en prevenció de riscos o be CFGS amb uns 5 anys d'experiència.
- Anglès nivell B2 i disponibilitat per viatjar puntualment.

S'ofereix:
- Empresa en plena expansió.
- Pla de carrera.
Estudios mínimos
- Grau Superior Prevenció de Riscos Laborals. (Formació/Acreditació de les 3 especialitats: Seguretat en el treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada o Màster en PRL.
Experiencia mínima
- Experiència prèvia d'uns 3 anys en empreses industrials.
Idiomas mínimos
Català: avançat
Espanyol: avançat
Anglès: B2
Requisitos valorables
- Es valoren perfils tant que resideixin per la zona o be que vulguin fer un canvi de residència.