• Industria en general
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 49 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa catalana, amb seu a Osona, referent en el sector tecnològic i en creixement exponencial en àmbit català, requereix incorporar un/a Controller Financer, amb experiència en empreses de més de 20MEUR de facturació i, preferiblement, de ràpid creixement (empreses tecnològiques, start-up's, empreses industrials, energètiques, asseguradores, operadores de telecomunicacions, banca i/o similars).

En dependència del Director Financer o CFO, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Anàlisi i seguiments dels resultats mensuals i supervisió dels comptes anuals i proposta de mesures correctores en cas de desviacions.
- Acompanyament a auditories externes.
- Identificació o actualització i implementació de KPI's d'empresa.
- Col·laboració en l'establiment d'objectius empresarials, liderar els pressupostos anuals i la planificació estratègica.
- Revisió i presentació de suggeriments al pressupost de tresoreria.
- Anàlisis i revisió de noves inversions.
- Disseny i actualització del pla de control de gestió.
- Elaboració de l'informe de risc de l'empresa.
- Establir els mecanismes per tal que la resta de departaments incorporin mesures de control de gestió en el desenvolupament de les seves tasques, i realitzar-ne el corresponent seguiment.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en empresa referent en el seu sector i en creixement exponencial.
- Excel·lent ambient en empresa amb escassa rotació laboral.
- Possibilitat d'introduir nous programes, eines i indicadors en l'àmbit de control i anàlisis de gestió, amb especial èmfasi en el control i reporting financer.
- Formació i opcions de desenvolupament professional.
- Remuneració d'acord amb els coneixements, experiència i valors aportats.
- Horari: flexibilitat d'entrada (de 8h a 9h) i de sortida (de 17h a 18h).
- Empresa amb instal·lacions recentment ampliades i remodelades i que inclouen tota mena de serveis (inclòs menjador i servei de càtering local diari, d'excel·lent relació qualitat/preu).

Es requereix:
- Persona analítica i resolutiva a parts iguals, amb ganes de projecció professional i d'assumir nous reptes, organitzada, metòdica, habituada a definir i fixar KPI's i a proposar mesures correctores.
- Formació i experiència sòlides com a Controller Financer i hàbit en l'ús d'eines de controlling i reporting.
- Capacitat per a preparar i presentar comptes de gestió i pressupostos anuals a l'equip de Direcció, quan sigui necessari.
- Professional proactiu, analític i amb visió transversal d'empresa i de negoci.
- Residència a Osona o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.
Estudios mínimos
- Formació universitària en Comptabilitat i Finances, Ciències Empresarials, ADE, Economia o similars o experiència professional equivalent.
- Es valorarà positivament Màster o Postgrau en Auditoria i Control de Gestió, Direcció Financera o equivalents.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència mínima de 4 anys com a Controller Financer o Auditor en empreses de 20.000.000?? de facturació.
- Es valorarà positivament (no imprescindible) experiència com a Controller Financer en empreses o sectors de ràpid creixement (empreses tecnològiques, start-up's, operadores de telecomunicacions, asseguradores, banca i/o similars).
Idiomas mínimos
- Català i castellà: avançats.
Requisitos valorables
- Carnet de conduir "B" i vehicle propi per al trasllat fins al centre de treball.
- Es valorarà positivament coneixements o experiència en l'ús de SAP i CRM com a softwares de gestió empresarial.