• Industria en general
 • Vallès Oriental, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo no especificado
  • Salario variable
 • 25 inscritos
Descripción de la oferta
Per a empresa líder global en la fabricació, comercialització i distribució de productes per al reg i sistemes de control de l'aigua per al sector agrícola i industrial, seleccionem un/a responsable d'infraestructures per a l'àrea de sistemes informàtics. En dependència directa del director/a de DSI la seva missió serà gestionar les comunicacions i la IT de l'empresa, optimitzar els processos, liderar el desenvolupament i les millores tecnòlogiques de IT pel que fa a les infraestructures i sistemes i potenciar i gestionar l'equip de tècnics del departament.

Les principals tasques i funcions seran:
· Responsabilitzar-se de la gestió, supervisió i manteniment de la Infraestructura IT.
· Responsabilitzar-se de la gestió, supervisió i manteniment de les comunicacions (networking, telefonia fixa i telefonia mòbil).
· Responsabilitzar-se de la gestió, supervisió i manteniment de les eines de seguretat (backups).
· Coordinació, mentoring, assignació de funcions i projecció dels membres del departament.
· Redacció, elecció i posta en marxa dels diversos projectes de millora IT.
· Responsabilitzar-se de la planificació i l'evolució dels sistemes informàtics en base a les necessitats de l'empresa.
· Responsabilitzar-se de les mesures de protecció davant d'atacs intencionats contra els sistemes informàtics (ciberseguretat).
· Gestió dels proveïdors externs.
· Responsabilitzar-se de la gestió dels actius IT de l'empresa.
· Responsabilitzar-se de la gestió d'altes i baixes dels treballadors/es pel que fa a la informàtica.
· Responsabilitzar-se de la gestió de les compres i la validació de les factures del material de IT.
· Donar resposta a les diferents auditories informàtiques externes.

Es requereix:
· Clara orientació a resultats.
· Proactivitat, capacitat resolutiva i visió estratègica.
· Habilitats de lideratge en entorns enfocats al treball en equip.
· Gran capacitat de comunicació.
· Flexibilitat, adaptabilitat i compromís.
· Orientació al client tant intern com extern.
· Coneixement de les funcions i del mercat.
· Aspiracions professionals.
· Coneixements demostrables en utilització de ERP.
· Coneixements demostrables en utilització del paquet Microsoft Office.
· Coneixements de les tendències del mercat pel que fa a la ciberseguretat, els sistemes, els ERP, els antivirus, etc.

S'ofereix:
· Incorporació en empresa líder al seu sector.
· Desenvolupament professional amb possibilitats reals de promoció interna a càrrec directiu en curt/mig termini.
· Bon ambient de treball amb professionals qualificats.
Estudios mínimos
Formació requerida:
· Enginyeria Informàtica o similar.
· Formació en gestió de projectes.
· Postgrau en Gestió IT.
Experiencia mínima
Experiència Requerida:
· Es requereix un mínim de 5 anys d'experiència demostrable realitzant tasques similars a les descrites.
Idiomas mínimos
Idiomes requerits:
· Català: natiu.
· Espanyol: natiu.
· Anglès: expert.