• Consultoría
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 35 inscritos
Descripción de la oferta
Per a Consultoria d'empreses referent de Vic i en important fase de creixement, seleccionem a un/a Tècnic/a Jurídic/a Laboral per a formar part del Departament Jurídic Laboral, format per 3 persones.

En dependència del/la Responsable del Departament Jurídic - Laboral, les principals tasques i funcions del lloc de treball són:
- Gestió i assessorament laboral dels clients - empreses del despatx.
- Defensa dels interessos dels clients en tot tipus procediments judicials.
- Atendre tot tipus de requeriments referents a inspeccions de treball, conciliacions, reclamacions i procediments jurídics en material laboral.
- Gestió de personal: contractes de jubilació parcial, jubilacions, acomiadaments i contractació.
- Relacions amb administracions públiques.
- Emissió d'Informes jurídics.
- Negociació i redacció d'acords amb treballadors/as, permisos, excedències, llicències, advertiments i sancions.
- Relació amb Delegats/as de Personal, Comitès d'Empresa i coordinació de processos sindicals.
- Col·laboració en el desenvolupament de Plans d'Igualtat en empreses clients.
- Intervenció en tota mena de negociacions laborals i de convenis col·lectius.
- Assistència a conciliacions i/o judicis laborals (quan el conflicte entre les parts no s'hagi pogut resoldre de forma amistosa).

S'ofereix:
- Incorporació estable i immediata en Consultoria d'empreses referent a la Comarca d'Osona.
- Formació interna i externa, de la mà de professionals amb àmplia experiència en el sector.
- Excel·lent ambient de treball.
- Condicions salarials d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Horari: Entrada i sortida flexible de 8h - 9h fins 13h - 14h. Tardes de 15h a 18h i divendres: de 8h - 9h a 14h - 15h. Estiu: horari intensiu de matins.

És requereix:
- Persona que sàpiga treballar en equip, amb autonomia de gestió, capacitat de lideratge i habilitats comunicatives i negociadores.
- Residència a Osona o comarques limítrofs.
Estudios mínimos
- Formació universitària, preferiblement en Dret del Treball o Relacions Laborals o Graduat Social o experiència professional equivalent.
- Es valorarà molt positivament Màster, Postgrau o formació complementària en Dret Laboral i de la Seguretat Social.
Experiencia mínima
- Es valorarà positivament (no imprescindible) experiència mínima de 2 anys com a Tècnic Jurídic Laboral en assessoria, gestoria o consultoria d'empreses, encara que també es valoraran candidatures sense l'experiència esmentada però sí amb la motivació i les ganes de formar-se i desenvolupar-se professionalment en l'àmbit jurídic laboral en Consultoria d'empreses referent a Osona.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: avançats.
Requisitos valorables
- Es valorarà positivament disposar de carnet de conduir B i vehicle propi per a desplaçaments ocasionals.