• Industria Farmacéutica
  • La Selva, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 59 inscritos
Descripción de la oferta
Per empresa del sector farmacèutic, situada a la comarca de La Selva, seleccionem a un/a Financial Controller. En dependència directa de direcció la seva missió serà la de gestionar i optimitzar l'àrea financera. Pensem en un perfil analític que li agradi treballar amb números, analitzar dades i optimitzar processos.

Les principals funcions són:
- Col·laborar en la planificació financera i confecció de pressupostos.
- Optimitzar el procés comptable.
- Revisar la facturació i la comptabilitat.
- Analitzar, redactar i presentar els informes de desviacions mensuals.
- Participar en la determinació dels KPI's i del quadre de seguiment.
- Calcular els escandalls.

Es requereix:
- Alta capacitat analítica, de planificació i organització.
- Persona proactiva, amb iniciativa i treball en equip.
- Habilitats comunicatives i de síntesis d'informació.

S'ofereix:
- Projecte laboral estable.
- Incorporació a una empresa dinàmica i innovadora.
- Salari segons la vàlua i l'experiència de la persona.
Estudios mínimos
- Grau en ADE, Comptabilitat i Finances o similar.
Experiencia mínima
- Experiència mínima de cinc anys duent a terme tasques similars.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Espanyol: nadiu.
- Anglès: valorable.