• Telecomunicaciones
 • Barcelona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo 40.000-45.000 euros/año
  • Salario variable
 • 27 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa catalana, referent en el sector tecnològic i en creixement exponencial a Catalunya, requereix incorporar un/a Mànager de Desplegament. La missió d'aquest lloc de treball serà la de liderar els projectes de desplegament de la companyia i garantir l'òptim desenvolupament de la xarxa segons els criteris de negoci establerts per la Direcció. El Mànager ha de poder relacionar-se i coordinar-se amb la resta de Mànagers de la companyia, per tal de conèixer que s'està fent a altres departaments (en especial, Comercial, Provisió de Serveis, Logística i Finances) i així poder valorar l'impacte de les seves accions en el servei. Finalment, juntament amb Recursos Humans, entre altres, vetllarà pel benestar de l'equip.

En dependència de la Direcció d'Operacions d'Infraestructura, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Determinar el desplegament òptim de la infraestructura segons els estàndards de qualitat, criteris de desplegament i criteris econòmics establerts.
- Participar en el procés de definició dels criteris estratègics de desplegament i assegurar el seu acompliment.
- Proposar, definir, implementar i donar seguiment als SLA determinats per a l'àrea.
- Assegurar el correcte funcionament de l'àrea.
- Millorar l'eficiència dels procediments relacionats amb el desplegament.
- Identificar, donar seguiment i resoldre Incidències durant el procés de desplegament.
- Anticipar riscos i elements de bloqueig i proposar accions de mitigació i/o correcció.
- Gestionar i negociar acords amb empreses instal·ladores externes i participar en l'avaluació continua per a garantir-ne l'excel·lència en el servei.
Compartir periòdicament els informes de seguiment amb l'equip.
- Distribuir de forma òptima les tasques entre els membres de l'equip per tal de complir amb els terminis i qualitat establerts.
- Reunions de seguiment del servei amb l'equip i col·laboradors.
- Estudiar i assegurar el correcte dimensionament de l'equip propi i extern de l'àrea.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en empresa referent en el seu sector i en creixement exponencial.
- Excel·lent ambient en empresa amb escassa rotació laboral.
- Horari: flexibilitat d'entrada (de 8h a 9h) i de sortida (de 17h a 18h).
- Empresa amb instal·lacions recentment ampliades i remodelades i que inclouen tota mena de serveis (inclòs menjador i servei de càtering local diari d'excel·lent relació qualitat/preu).

Es requereix:
- Competències clau: lideratge i comunicació assertiva, visió estratègica i global.
- Orientació a la gestió per projectes: capacitat de planificació de recursos i de gestió de riscos per garantir el compliment dels objectius.
- Coneixements avançats d'Excel.
- Carnet de conduir "B".
Estudios mínimos
- Formació universitària o de grau superior, preferiblement en l?àmbit de la d'Enginyeria de Telecomunicacions o similars o experiència professional equivalent.
Experiencia mínima
- Es requereix 3 anys d'experiència mínima en posició similar, preferiblement en empresa de telecomunicacions.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: avançats.
Requisitos valorables
- Residència a Catalunya Central o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.