• Químico / Petrolífero
 • Barcelona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo 35.000-40.000 euros/año
  • Salario variable
 • 60 inscritos
Descripción de la oferta
Per a empresa referent, especialitzada en el tractament d'aigües industrials, seleccionem un/a Responsable de procés de depuradores i laboratori (Responsable Tècnic d'Aigües industrials) per a la seva seu ubicada a Osona. La principal missió del lloc de treball és la de planificar, organitzar, gestionar i supervisar les tasques del Departament de Laboratori, així com donar suport en el procés i posada en marxa de les plantes de tractament d'aigua, seguint els criteris de qualitat, seguretat i bones pràctiques del laboratori, amb l'objectiu de garantir la coherència i fiabilitat dels resultats i la satisfacció del client.

En dependència directa de la Direcció General, les principals funcions del lloc de treball són les següents:
- Realitzar i supervisar informes sobre estudis d'aigua (respirometries, jar-test, bioindicacions, proves d'aireació i analítica).
- Supervisar l'ordre i la neteja del laboratori.
- Preparar els reactius al laboratori.
- Calibrar els instruments de laboratori i portàtils.
- Gestionar el control de mostres i paràmetres amb els laboratoris externs.
- Realitzar pressupostos d'estudis d'aigua i donar suport en pressupostos de Manteniment i Explotacions.
- Donar suport tècnic-analític en procés al Departament de Manteniment i Explotacions.
- Donar suport en l'establiment de bases de disseny a partir dels estudis d'aigua.
- Realitzar i supervisar informes de diagnosi a depuradores.
- Realitzar visites als clients per presentar els informes d'estudi d'aigües i pressupostos.
- Contactar amb proveïdors (enviament de mostres per al seu anàlisi).
- Gestionar les compres de material específic.
- Atendre als clients i resoldre els dubtes i possibles incidències.
- Realitzar el seguiment dels paràmetres d'operació de les depuradores i establir directrius per optimitzar el seu funcionament.
- Planificació, organització i supervisió de les tasques del Personal Tècnic de Laboratori (1 Tècnic/a de Laboratori).

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en empresa referent en el seu sector i focalitzada en l'assessorament tècnic d'aigües industrials.
- Excel·lent ambient en empresa amb escassa rotació laboral.
- Horari: flexibilitat d'entrada (de 7:30h a 9h) i de sortida (de 16:15h a 17h), segons necessitats personals o familiars de la persona interessada.
- Facilitat d'aparcament en empresa amb pàrquing propi.
- Remuneració d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Vehicle d'empresa tant per a desplaçaments professionals (ocasionals), com per a ús personal.
- Equip de laboratori i ordinador portàtil.

Es requereix:
- Competències personals necessàries: Lideratge, Orientació a resultats, Habilitats comunicatives, Resolució de problemes, Treball en equip, Adaptabilitat i Capacitat analítica.
- Carnet de conduir B.
- Coneixements en bioindicació i depuració d'aigües.
- Formació en ISO (preferiblement la 9001 i 14000).
Estudios mínimos
- Formació universitària en Química, Ciències Ambientals, Biologia o similars.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència prèvia de 4 anys en el tractament d?aigües/procés de depuració.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: avançats.
- Anglès o francès: no imprescindible, tot i que es valorarà positivament el domini a nivell mig/avançat d'algun dels dos idiomes.
Requisitos valorables
- Residència a Osona, Bages o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de la residència en la zona.