• Ingeniería
 • Barcelona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo 40.000-45.000 euros/año
  • Salario variable
 • 50 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa destacada per l'I+D en l'àmbit de l'IoT en la indústria 4.0. i en la monitorització i control de processos productius, precisa incorporar un/a Director/a d'Operacions (Enginyer/a) per a coordinar i liderar l'organització d'acord amb la important previsió de creixement de negoci d'aquesta.

En dependència del CEO, les principals tasques i funcions del lloc de treball són:
Equip tècnic:
- Estar al corrent de tots els projectes tècnics que treballa l'empresa en cada moment per poder assignar el treball al Dept. Tècnic.
- Seguiment diari / setmanal de la càrrega de treball de cada un dels tècnics.
- Supervisar la gestió (excepte l'Administrativa) referent als RRHH.
- Supervisar i gestionar els potencials problemes que puguin sorgir en l'àmbit de RRHH.

Comercial i vendes:
- Responsable de les relacions comercials de l'empresa amb els seus proveïdors.
- Juntament amb el CEO, revisar que es compleixin les estratègies comercials i implementar millores, si s'escau.
- Aconseguir nous clients, així com esdevenir la persona de contacte dels clients existents. Això requerirà entre d'altres que:
a. La persona incorporada conegui a fons tots els productes i serveis que ofereix l'empresa.
b. Prospecció i visites a empreses industrials (potencials clients).
c. Preparació i presentació d'ofertes comercials i pressupostos a clients i possibles clients.

Innovació:
- Liderar l'execució de l'estratègia d'innovació de l'empresa.
- Gestionar les relacions amb terceres parts en l'àmbit tècnic o d'innovació (subvencions, organismes públics, subcontractes d'IT,...).
- Verificar l'efectivitat de les estratègies d'innovació i aplicar millores, si s'escau.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en empresa familiar, amb una gran projecció de creixement.
- Horari: De dilluns a dijous, de 8h a 17h i divendres: de 8h a 15h.
- Condicions salarials d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Formació inicial i contínua en producte i servei.
- Excel·lent ambient laboral en empresa amb escassa rotació professional.

Es requereix:
- Perfil tècnic (formació amb enginyeria) amb clares habilitats relacionals, visió de negoci i habilitats negociadores, tant per a la funció comercial com per la de gestió d'equips i, en definitiva, per a liderar l'organització.
- Persona motivada per a desenvolupar-se personalment i professionalment en una empresa amb un important projecte professional i amb grans previsions de creixement.
- Coneixements, interès i motivació per a la indústria 4.0., per a l'automatització de processos i per l'IoT.
- Residència a Osona, Vallès Oriental o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.
Estudios mínimos
Formació universitària en Enginyeria, preferiblement en Electrònica Industrial i Automàtica o Enginyeria Industrial i similars.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència com a Comercial Tècnic o com a Business Developer en empresa amb fort component tècnic o tecnològic.
- Es valorarà positivament experiència com a Project Manager en empresa tècnica o tecnològica.
Idiomas mínimos
Català i castellà: avançats.
Anglès: es valorarà positivament nivell mig - avançat de l'idioma (B2 - C1), tot i que en cas de no disposar del nivell o de la fluïdesa necessària l'empresa proporcionarà formació personalitzada al respecte.
Requisitos valorables
Es valoraran positivament coneixement en automatització, sistemes scada, plc's, pantalles, electrònica industrial, reparacions d?equips i targetes i indústria 4.0.