• Alimentario
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo 30.000-35.000 euros/año
  • 27 inscritos
Descripción de la oferta
Per a important i històrica empresa agroalimentària d'Osona, seleccionem un Tècnic de Manteniment Electromecànic, preferiblement amb experiència en el sector alimentari, per a la seva planta productiva d'Osona, la qual compta amb unes instal·lacions i eines totalment equipades i actualitzades. La vacant sorgeix per la jubilació d'un treballador de l'empresa. La posició és pel torn de tarda (de 14h a 22h), de dilluns a divendres.

Reportant de forma directa al Cap de Manteniment i Enginyeria, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Realitzar les operacions associades al muntatge i manteniment de les instal·lacions.
- Reunir els recursos i mitjans necessaris per a l'execució del muntatge o del manteniment de les instal·lacions.
- Proposar modificacions de les instal·lacions d'acord amb la documentació tècnica per a garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seva competència i informant d'altres problemes que puguin sorgir
- Muntar els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i altres elements auxiliars associats a les instal·lacions electromecàniques.
- Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions electromecàniques, en condicions de qualitat i seguretat.
- Fabricar i/o unir components mecànics per al manteniment i muntatge d'instal·lacions electromecàniques.
- Dur a terme les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries, de les instal·lacions per a comprovar i ajustar el seu funcionament.
- Diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establerts amb la seguretat requerida.
- Reparar, mantenir i substituir equips i elements en les instal·lacions per a assegurar o restablir les condicions de funcionament.
- Posar en marxa la instal·lació, fent les proves de seguretat i de funcionament de les màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o manteniment d'una instal·lació.

Es requereix:
- Persona proactiva, responsable i amb capacitat per a treballar amb certa autonomia.
- Vocació de servei i bona actitud davant de companys.
- Capacitat resolutiva i orientació a la qualitat.
- Coneixements de normativa de seguretat d'instal·lacions i equipaments industrials.
- Residència a Osona, la Garrotxa o comarques veïnes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i contracte indefinit.
- Formar part d'una històrica empresa familiar de més de 300 treballadors i amb escassa rotació laboral i d'un equip (Manteniment) plenament consolidat.
- Condicions salarials acords a l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Horari: Torn de tarda (de 14h a 22h), de dilluns a divendres.
Estudios mínimos
- Es valorarà positivament (no imprescindible) FPII / CFGS en Manteniment Elèctric i Electromecànic o FPII / CFGS en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats o similars o experiència professional equivalent.
Experiencia mínima
- Es valorarà positivament experiència mínima de 3 anys realitzant tasques i funcions similars a les descrites, preferiblement en empresa alimentària o de serveis de manteniment electromecànic d'instal·lacions industrials.
Idiomas mínimos
- Català o castellà: avançat.