• Informática
  • Barcelona, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 23 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa de consolidada trajectòria en el sector TIC, dedicada al desenvolupament d'aplicacions informàtiques i al disseny i fabricació d'equips i dispositius de control de gestió, en important fase de creixement, requereix incorporar un/a Tècnic/a de sistemes informàtics per a formar part de l'equip de sistemes i seguretat informàtica de l'empresa.

En dependència del Director de Sistemes i Seguretat Informàtica, les principals tasques i funcions del lloc de treball són els següents:
- Supervisió i administració de diverses plataformes i serveis, incloent-hi entorns Office 365: Administrar la gestió documental i supervisar i mantenir Exchange Online.
- Gestionar i mantenir l'estructura del domini Active Directory i Implementar polítiques de seguretat i accés.
- Virtualització amb VmWare i VeamBackup.
- Gestió de proveïdors externs.
- Assistència a l'usuari (Nivell 2 de helpdesk)
- Ticketing: gestionar el sistema de tiquets per al seguiment efectiu de problemes i sol·licituds.
- Gestió de VPNs, Xarxes i Networking
- Administrar i mantenir el Firewall FortiNet per a garantir la seguretat de la xarxa.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat laboral en empresa tecnològica, líder nacional en el seu sector i en continu creixement nacional i internacional.
- Formació contínua i oportunitats de desenvolupament professional.
- Càrrec de responsabilitat i confiança.
- Treball en equip multidisciplinari amb professionals altament qualificats.
- Bon ambient de treball en empresa local, líder en el seu producte/servei i amb una aposta ferma en I+D+I.

Es requereix:
- Capacitat analítica i capacitat de prendre decisions sota pressió.
- Disponibilitat per atendre incidències fora de l'horari laboral (només en el cas que s'estigui de guàrdia).
- Experiència sòlida en entorns Office 365, Activi Directory, VmWare i VeamBackup.
- Coneixement profund de xarxes, VPNs i Firewalls, especialment FortiNet.
- Habilitats d'atenció al client i resolució de problemes per a proporcionar assistència efectiva als usuaris.
- Experiència en la gestió de proveïdors externs i coordinació de serveis.
- Capacitat per a treballar de manera autònoma i en equip.
- Residència a Osona, Vallès Oriental o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona.
Estudios mínimos
- Grau Superior ASIX o Enginyeria tècnica d'informàtica, telecomunicacions o experiència professional equivalent.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència mínima de 2-3 anys desenvolupant tasques i funcions similars a les descrites.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: avançats.
Requisitos valorables
- Capacitat analítica i capacitat de prendre decisions sota pressió.