• Construcción
 • Barcelona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo no especificado
  • Salario variable
 • 31 inscritos
Descripción de la oferta
Constructora amb més de 20 anys de trajectòria en el sector de la construcció i manteniment d'edificis industrials, requereix incorporar un/a Responsable d'estudis amb experiència mínima de 3 a 5 anys en construccions industrials. La missió principal del lloc de treball és la d'estudiar i preparar la documentació econòmica i tècnica necessària per a presentar les licitacions o ofertes, conforme a les directrius de l'Organisme Públic o Privat que presenta la licitació, per a aconseguir l'adjudicació d'obres.

En col·laboració amb Gerència, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents:
- Anàlisi del projecte a estudiar.
- Estudi tecnico econòmic del projecte (plànols, pressupostos, etc.).
- Definició de mètodes constructius, materials i planificació de les obres.
- Realització d'amidaments de les partides d'obra.
- Estudiar la viabilitat tècnica de l'oferta i proposar possibles variants tècniques.
- Petició d'ofertes a industrials i proveïdors per a valorar el cost dels projectes.
- Fer un seguiment de les ofertes sol·licitades als industrials.
- Anàlisi de les ofertes rebudes i confecció de comparatius de costos.
- Realitzar els documents tècnics necessaris que requereixin els projectes.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en sòlida empresa en creixement continu.
- Paquet salarial negociable (pot incloure vehicle d'empresa), d'acord amb l'experiència, coneixements i valors aportats.
- Diversitat en la tipologia de projectes constructius a realitzar.
- Bon ambient de treball.
- Horari flexible.

Es requereix:
- Interpretació de documentació tècnica.
- Experiència en l'ús de ERP's de control tècnic i econòmic d'obra (Presto).
- Coneixement de subcontrates del sector i de proveïdors.
- Coneixements i experiència en l'ús de comparatius de costos.
- Capacitat de comunicació amb interlocutors diversos: gerència, caps d'obra, proveïdors, etc.
- Capacitat de treball en equip amb rigor i qualitat.
- Residència a Osona o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.
- Carnet de conduir "B".
Estudios mínimos
- Titulació en Arquitectura, Enginyeria de camins o obres públiques, Enginyeria Civil o similars.
Experiencia mínima
- Experiència mínima de 3 a 5 anys com a Cap d'Estudis o Tècnic/a d'estudis d'obra industrial en empresa constructora o en enginyeria de projectes claus en mà (amb departament de construcció).
- Experiència en la realització d'estudis, amidaments i pressupostos.
Idiomas mínimos
- Català o castellà: avançat.
Requisitos valorables
- Experiència en la negociació de condicions comercials amb proveïdors industrials i professionals subcontractats.