• Industria en general
  • Vallès Oriental, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 10 inscritos
Descripción de la oferta
Per a empresa líder industrial del sector de l'automoció, seleccionem una persona per cobrir la vacant de IT Business Partner. Serà la responsable de gestionar i mantenir la infraestructura tecnològica de l'empresa per assegurar un funcionament òptim i contribuir a l'assoliment dels objectius empresarials. Serà, també, l'enllaç entre el departament de IT i la resta de la companyia, col·laborant estretament amb diverses àrees per identificar i satisfer les necessitats tecnològiques de l'empresa i assegurant l'eficiència operativa i l'èxit empresarial.

Les teves tasques seran:

Xarxes i infraestructures:
· Administració de VMware, incloent-hi configuració i gestió.
· Administració de la infraestructura de còpies de seguretat amb Veeam Backup, incloent-hi configuració, administració i recuperació d'arxius.
· Administració de xarxes, incloent-hi tallafocs, commutadors, punts d'accés i manteniment de regles d'accés i incidents.
· Gestió de la infraestructura de Microsoft, incloent-hi servidors de fitxers, DNS, DHCP i gestió d'usuaris mitjançant GPOs.
· Administració de sistemes Linux, incloent-hi tallafocs, scripting en Python, Perl, bash, serveis bàsics, servidors d'impressió (CUPS) i servidors web (http + PHP + JavaScript).
· Administració de bases de dades, incloent-hi Oracle, MySQL i SQL Server, així com gestió de connexions, optimització de processos, còpia de seguretat de dades i administració de tablespaces, taules i índexs.

Programació:
· Desenvolupament en PL/SQL, PHP, Python, 4GL, i coneixements bàsics de Seeburger.
· Ús d'eines com Jira per a la gestió d'incidents i projectes, i EDI per al seguiment d'incidents amb clients i registre de noves connexions.
· Gestió i connexió de dispositius de fàbrica com càmeres, robots, PLCs i màquines, així com càlculs de productivitat i OEE.

Es requereix:
· Perfil professional polivalent amb experiència tant en àmbits de programació com d'administració de xarxes i sistemes.
· Flexibilitat i adaptabilitat a situacions i entorns canviants.
· Gran capacitat comunicativa i empatia.
· Capacitat de gestió del temps, capacitat d'organització i alta proactivitat.
· Coneixements d'ERP (logística, producció i finances).


S'ofereix:
· Incorporació a empresa líder i en creixement.
· Salari competitiu en funció de l'experiència aportada.
· Entorn laboral estable però molt dinàmic i enriquidor.
· Interessants beneficis socials.
· Treball 100% presencial.
Estudios mínimos
· Formació professional de grau superior en informàtica o similar o formació universitària vinculada al món IT.
Experiencia mínima
· Mínim 3 anys d'experiència en sector l'automoció, amb una comprensió dels fluxos de producció, fluxos logístics interns, fluxos de clients i EDI.
Idiomas mínimos
· Català: Natiu o expert
· Espanyol: Natiu o expert
· Anglès: Avançat
Requisitos valorables
· Coneixements en administració d'Oracle.
· Coneixements en programació PL/SQL.