• Servicios
  • Gironès, España
  • Contrato
    • Indefinido
    • Jornada completa
    • Salario bruto fijo no especificado
  • 122 inscritos
Descripción de la oferta
Per a empresa d'acció social, situada a la comarca del Gironès, seleccionem a un/a director/a d'operacions. Reportant directament a la direcció general, i amb els/les caps de servei a càrrec seu, la seva principal missió serà la de liderar tant el desenvolupament operatiu dels serveis i projectes de l'empresa, com a l'equip per tal que puguin complir els objectius operatius i econòmics.

Les seves principals responsabilitats són:
- Establir i mantenir una relació fluida i basada en la confiança amb els clients clau de l'empresa.
- Avaluar el posicionament de l'empresa i la satisfacció dels clients amb el servei oferit.
- Idear, implantar i avaluar plans de millora de l'operativa en els diferents serveis.
- Donar suport als caps de servei en tot el que té a veure amb les necessitats dels clients.
- Supervisar l'aprovisionament i assegurar que compleixen els estàndards de qualitat desitjats.
- Supervisar el pressupost.
- Dissenyar, analitzar i fer seguiment dels objectius establerts (qualitat, processos, econòmics, etc.).
- Distribuir les càrregues de treballar.
- Vetllar per la capacitació adequada de les persones a càrrec.
- Motivar i acompanyar el rendiment i el potencial del capital humà.
- Donar suport als caps de servei en la gestió d'incidències greus i supervisar el còmput global per impulsar millores.
- Vetllar per la implantació del model tècnic d'intervenció en els diferents serveis de l?empresa.

Es requereix:
- Capacitat de lideratge.
- Habilitat analítica.
- Capacitat de presa de decisions i resolució de problemes.
- Fomentar el treball en equip.
- Orientació a les persones.

S'ofereix:
- Una posició estable en una empresa consolidada.
- Salari d'acord amb la vàlua.
Estudios mínimos
- Formació universitària en Economia, ADE, Empresarials o Enginyeria.
- Es valorarà positivament formació complementària en operacions i logística.
Experiencia mínima
- Es requereix almenys tres anys d'experiència en la mateixa posició.
- Es prioritzaran aquelles candidatures que vinguin del sector de serveis socials.
Idiomas mínimos
- Català: nadiu.
- Castellà: nadiu.