• Administración Pública
 • BARCELONA, España
 • Contrato
  • Interinidad
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo no especificado
  • Salario variable
 • 2 inscritos
Descripción de la oferta
Seleccionem un tècnic/a de gestió: analista i desenvolupador dins l'àrea d'informàtica per empresa de caràcter públic dins del sector de l'educació i la formació.
La missió principal de la persona incorporada serà la d'analitzar els processos de negoci de la companyia, així com dissenyar, desenvolupar i implantar aplicacions i sistemes d'informació per facilitar i optimitzar les tasques de gestió i la presa de decisions.

En dependència del Responsable del departament d'informàtica, les seves principals funciones seran:
- Recollir i analitzar la informació sobre els processos de negoci per millorar?los.
- Recollir, analitzar, fer el tractament i dissenyar la presentació de dades.
- Dissenyar, desenvolupar i implantar solucions informàtiques en funció de la informació i anàlisi realitzada.
- Explorar eines externes que puguin donar resposta a les necessitats de negoci.
- Gestió de projectes.
- Atendre les consultes, resoldre dubtes i incidències i formar els usuaris.
- Documentar les aplicacions informàtiques.
- Gestionar els costos de les activitats executades d'acord amb les instruccions
- Participar i/o donar suport a les activitats i projectes.
- Donar suport en la divulgació dels objectius/projectes assignats.
- Participar en el rendiment de comptes sobre l'estat d'execució dels projectes en els quals participen.
- Promoure relacions professionals fluides que facilitin la consecució dels objectius fixats i la construcció d'un entorn laboral positiu i de creixement.
- Estar actualitzats i proposar innovacions o bones pràctiques que puguin implantar?se a l'àrea i a la companyia.
- Qualsevol altra funció que des de la direcció es pogués assignar en el marc del seu nivell de responsabilitats.

La vacant ofereix:
- Posició estable.
-Possibilitat de creixement dins d'una institució pública.
-Possibilitat de teletreball 2/3 dies setmanals.
-Flexibilitat horària.
-Borsa de desenvolupament en altes àmbits (formació, etc.)

Es requereix:
-Nivell C de català.
-Nivell B2 anglès.
-Títol universitari de grau mitjà o equivalent.
-Coneixement de llenguatge de programació.
-Gestió base de dades.

Pensem en una persona amb una gran capacitat de flexibilitat, adaptabilitat i pel treball en equip, així com amb competències per l'anàlisi i la comprensió.
Estudios mínimos
Títol universitari de grau mitjà o equivalent (antiga diplomatura i enginyeria tècnica).
Coneixements específics: Enginyeria Tècnica Informàtica o equivalent.
Experiencia mínima
Es requereix una experiència mínima d'un any reaitzant tasques similars.
Idiomas mínimos
Català : Nivell C
Castellà: Nivell B2
Anglès: Nivell B2