• Public Administration
 • BARCELONA, Spain
 • Contract
  • Provisional contract
  • Full-time
  • Fixed gross salary 30.000-35.000 euros/year
  • Variable salary
 • 44 registered
Offer description
Seleccionem un/a programador/a per una empresa pública dins l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya.
La missió principal de la persona incorporada serà programar i desenvolupar aplicacions web.

En dependència del responsable del departament d'informàtica, les seves principals funcions seran:
- Recollir i analitzar la informació sobre els processos de negoci per millorar?los.
- Dissenyar, desenvolupar i implementar solucions informàtiques en funció de la informació i anàlisi realitzada.
- Atendre les consultes, resoldre dubtes i incidències i formar els usuaris.
- Estar actualitzats i proposar innovacions o bones pràctiques que puguin implantar?se a l'àrea i a l?entitat.

Tecnologies utilitzades:
-Llenguatges de programació i entorns: C#, Javascript, ASP.NET MVC i TFS
-Base de dades: SQL Server (ús de NHibernate)
-Interfície i estils: HTML, CSS, Twitter Bootstrap, Ajax, JSON i XML.


La vacant ofereix:
-Posició estable.
-Possibilitat de creixement dins d'una institució pública.
-Possibilitat de teletreball 2/3 dies setmanals.
-Flexibilitat horària.
-Borsa de desenvolupament en altres àmbits (formació, etc.).
-Altres beneficis: 22 dies de vacances, hores d?assumptes propis, jornada intensiva període d?estiu, nadal i setmana santa, entre d'altres.


Es requereix:
-Nivell C de català.
-Nivell B2 anglès.
-Títol universitari de grau mitjà o equivalent.
-Coneixement en les tecnologies utilitzades o similars.
-Es requereix una experiència mínima d'un any en la programació.

Pensem en una persona amb una gran capacitat de flexibilitat, adaptabilitat i pel treball en equip, així com amb competències per l'anàlisi i la comprensió.
Minimum studies
Títol universitari de grau mitjà o equivalent (antiga diplomatura i enginyeria tècnica).
Coneixements específics: Enginyeria Tècnica Informàtica o equivalent.
Minimum experience
Es requereix una experiència mínima d'un any reaitzant tasques similars.
Minimum languages
Català : Nivell C
Castellà: Nivell B2
Anglès: Nivell B2
Assessable requirements
Es valorarà el coneixement en les tecnologies següents:
-Llenguatge de programació C harp.
-Llenguatge SQL
-Eines de Business Intelligence (BI) entorn Microsoft (SSIS/SSAS)
-Power BI i Reporting Services