• Industria en general
 • Barcelona, España
 • Contrato
  • Indefinido
  • Jornada completa
  • Salario bruto fijo no especificado
  • Salario variable
 • 18 inscritos
Descripción de la oferta
Empresa catalana, referent en el sector tecnològic i en creixement exponencial a Catalunya, requereix incorporar un/a Service Manager, la principal missió del/la qual serà la de dirigir el Departament de Provisió de Serveis per tal de poder vetllar pel compliment dels seus objectius i funcions, així com establir procediments per poder agilizar el dia a dia de l'Equip.

En dependència de Direcció d'Operacions, les principals tasques i funcions del lloc de treball són les següents:
- Garantir la qualitat de servei i atenció al client durant el procés de provisió de servei: preinstal·lació, instal·lació i postinstal·lació.
- Vetllar per donar resposta ràpida i de qualitat, per tal que els Clients recomanin l'empresa.
- Detectar necessitats formatives de l'equip i sol·licitar formacions específiques per poder-ne millorar la gestió.
- Millorar l'eficiència dels procediments relacionats amb el servei.
- Portar a termes auditories setmanals de qualitat, juntament amb el Coordinador, per avaluar la gestió dels agents, veure les mancances i aplicar millores.
- Establir les directrius de serveis.
- Establir i liderar les reunions de seguiment del servei amb l'equip i les empreses instal·ladores col·laboradores.
- Compartir diàriament els informes de seguiment amb l'equip.
- Vetllar per l'acompliment dels KPI's i gestionar els quadres de comandament.
- Estudiar i assegurar el correcte dimensionament de l'equip propi i extern de l'àrea.
- Validar la facturació de les empreses instal·ladores i estudiar reduir costos
- Donar feedback a la Direcció mitjançant reunions, informes diaris i mensuals.

S'ofereix:
- Incorporació immediata i estabilitat professional en empresa referent en el seu sector i en creixement exponencial.
- Excel·lent ambient en empresa amb escassa rotació laboral.
- Formació i opcions de desenvolupament professional.
- Remuneració d'acord amb els coneixements, experiència i valors aportats.
- Horari: flexibilitat d'entrada (de 8h a 9h) i de sortida (de 17h a 18h).
- Empresa amb instal·lacions recentment ampliades i remodelades i que inclouen tota mena de serveis (inclòs menjador i servei de càtering local diari d'excel·lent relació qualitat/preu).

Es requereix:
- Orientació a la gestió per projectes: capacitat de planificació de recursos i de gestió de riscos per garantir el compliment dels objectius.
- Capacitat de lideratge, empatia i comunicació assertiva.
- Forta orientació a objectius i a client.
- Coneixements avançats d'Excel.
Estudios mínimos
Es valorarà positivament formació universitària en Enginyeria, ADE, Ciències Empresarials, o experiència professional equivalent.
Experiencia mínima
- Es requereix experiència mínima de 3 anys realitzant tasques i funcions similars, preferiblement en empresa amb fort component tecnològic o de telecomunicacions, amb una provisió de serveis d?alt component tècnic.
- Es requereix experiència en gestió d'equips tècnics.
- Experiència en gestió de projectes: capacitat de planificació de recursos i de gestió de riscos per garantir el compliment dels objectius.
Idiomas mínimos
- Català i castellà: avançats
Requisitos valorables
- Residència a Osona o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de la residència a la zona.