• Indústria en general
  • Comarca d'Osona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 254 inscrits
Descripció de l'oferta
Per a gran empresa de la Comarca d'Osona, seleccionem Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals. La seva principal missió serà la de coordinar les actuacions necessàries pel compliment dels plans d'acció de seguretat i salut laboral a les sales de càrniques de diferents centres de treball del Grup, accions que durà a terme en coordinació amb l'empresa externa de prevenció de riscos laborals de la companyia.

Les seves principals funcions seran:

- Gestionar les relacions amb el servei extern de prevenció.
- Dur a terme les accions per reduir el risc d'accidents i les accions de millora corresponents.
- Conèixer la legislació vigent en matèria de prevenció i elaborar la documentació necessària per complir amb la normativa vigent.
- Controlar la implantació de les accions de prevenció en els centres de treball per a la millora de la seguretat.
- Realitzar tasques administratives diverses, entre les quals arxiu, enviament de nòmines, etc ...
- Realitzar formació en PRL a treballadors.

Es requereix disponibilitat per viatjar, almenys una vegada al mes, en àmbit nacional. La posició a ocupar dins del Grup és una posició estable, amb possibilitats de promoció i creixement profesinoal, en funció del rendiment del candidat i del creixement de l'empresa.
Estudis mínims
Tècnic superior en prevenció de riscos laborals.
Experiència mínima
Es requereix una experiència mínima de 2 anys en una posició similar.
Idiomes mínims
Català i Castellà
Requisits valorables
Se busca una persona con capacidad para establecer relaciones interpersonales en los distintos centros de trabajo de la compañía, que tenga capacidad de comunicación, persuasión e influencia. Se busca una persona detallista, con capacidad organizativa y de planificación, dinámica, auto suficiente, polivalente, adaptable, responsable, muy disciplinada y que esté acostumbrada a trabajar en equipo.