La nostra missió, visió i història


Etalentum: find the best
A Etalentum ens preocupem en donar un servei de selecció de personal de màxima qualitat i confidencialitat. La nostra vocació de servei, sumada a un tracte personalitzat, ens ajuda a construir relacions a llarg termini que redunden en una alta satisfacció dels nostres clients.
 

La nostra missió

És la cerca de talent en qualsevol part del món per satisfer les necessitats dels nostres clients. Cerquem les persones adequades per cada organització, ajudant-los en les seves fases de creixement.
 

La nostra visió

Volem ser el primer proveïdor europeu de serveis de headhunting de proximitat.
Exigents amb la nostra feina diària
*Foto: Jaume Alemany, responsable d’expansió
Els nostres valors
 
Selección de personal a éxito
Honestedat
La sinceritat per sobre de tot.
 
Selección de personal a éxito
Serietat
Complim fermament amb tots els nostres compromisos.
 
Selección de personal a éxito
Confidencialitat
Amb els nostres clients i amb els candidats que busquen feina.
 
Selección de personal a éxito
Excel·lència
Qualitat en tots els nostres processos i serveis.
 
Selección de personal a éxito
Innovació
Disposar de les últimes tecnologies forma part del nostre ADN.
Els nostres valors
 
Selección de personal a éxito
Honestedat
La sinceritat per sobre de tot.
 
Selección de personal a éxito
Serietat
Complim fermament amb tots els nostres compromisos.
 
Selección de personal a éxito
Confidencialitat
Amb els nostres clients i amb els candidats que busquen feina.
 
Selección de personal a éxito
Excel·lència
Qualitat en tots els nostres processos i serveis.
 
Selección de personal a éxito
Innovació
Disposar de les últimes tecnologies forma part del nostre ADN.
*Foto: Jaume Alemany, responsable d’expansió

La nostra història

2011
Idea de negoci
Es concep el projecte, s’idea el pla de negoci i el desenvolupament del software.
 
2013
Fundació
etalentum neix a partir del TFM dels dos socis fundadors.
 
2013
Obertura 1a Oficina
Inauguració de la primera oficina física a la ciutat de Vic.
 
2017
Noves oficines
L'èxit de l'oficina de Vic porta a l'obertura de noves oficines a Madrid, Barcelona i Girona.
 
2018
Expansió
Ja amb 8 seus, s'aposta definitivament pel model d'oficina local de proximitat en tota Espanya.
 
2021
Reconeixement
etalentum es reconeguda com a Pime Innovadora pel Ministeri de Ciència i Innovació i rep el suport del CDTI del mateix ministeri.
 
2022
Consolidació
La proposta de valor es consolida amb 29 oficines que ofereixen un servei de proximitat impecable, uniforme i àgil gràcies a grans professionals i l'aposta per la tecnologia.