• Consultoria
  • Barcelona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Mitja jornada
    • Salari brut fix no especificat
  • 69 inscrits
Descripció de l'oferta
Per consultoria del centre de Barcelona vam seleccionar a tècnic de nòmines amb experiència i a mitja jornada.

Tasques a destacar:

- Càlcul i confecció de nomines (simples i més complexes amb sistemes de retribució flexible ...), de liquidacions i indemnitzacions legal, càlcul / interpretació de costos de personal.

- Elaboració i preparació de la cotització, coneixement acreditat del funcionament del sistema de cotització SILTRA i funcionament del CRETA, tractament i resolució de qualsevol incidència amb la TGSS per a la cotització.

- Gestió d'altes i baixes de treballadors, modificacions i variacions davant de la TGSS, sistema RED.

- Coneixements en matèria de contractació - segons legislació vigent - per assessorar les empreses assignades de les diferents modalitats, bonificacions possibles, etc ...

- Experiència en el tracte amb el client per resoldre incidències en relació a les tasques descrites.
Estudis mínims
- Diplomat en Relacions Laborals
- Grau Superior en Tècnic Laboral
Experiència mínima
- Persona amb experiència acreditada en Assessoria Laboral
Idiomes mínims
- Castellà: Nadiu.
- Català: Natiu.
Requisits valorables
-