• Indústria en general
 • Comarca d'Osona, Espanya
 • Contracte
  • Indefinit
  • Jornada completa
  • Salari brut fix no especificat
  • Salari variable
 • 84 inscrits
Descripció de l'oferta
Per important empresa de la Comarca d'Osona, seleccionem un responsable de secció de Segones Operacions, on es realitzen acabats de peces principalment per al sector de l'automoció. Les seves princiaples funcions seran: - Gestionar i desenvolupar de forma òptima l'equip humà de la secció, format actualment per 16 persones, en ple creixement, el qual pot arribar a allotjar més de 20 persones. - Diagnosticar / solucionar problemes en maquinària i instal·lacions, reparar i mantenir els circuits elèctrics i electromecànics industrials. - Realitzar el muntatge de circuits elèctrics i electromecànics, programació d'autòmats, robots i sistemes de visió artificial, suportant en tècnics externs de les companyies subcontractades per l'empresa. - Realitzar propostes per a la millora de la seguretat i productivitat de la maquinària instal·lada. - Organitzar de forma òptima la secció de segones operacions, gestionant recanvis i recursos. - Vetllar per la correcta implementació dels manteniments preventius de la maquinària i de les instal·lacions. Es busca una persona dinàmica i proactiva, que tingui capacitat paara liderar l'equip d'operaris que conforma la secció.
Estudis mínims
Es busca una persona amb titulació en Cicle Formatiu de Grau Superior o Enginyeria Tècnica. La persona a incorporar haurà de tenir amplis coneixements i experiència en electrònica i electricitat industrial, pneumàtica, hidràulica i robòtica, que contribueixi al correcte manteniment, tant preventiu com correctiu dels equips instal·lats. Es valorarà especialment aquells candidats que tinguin coneixements de programació de PLC'S (Omron i Siemens), així com coneixements normatius de seguretat de les instal·lacions i d'equips industrials, incorporant-se de forma automàtica al pla de formació de la companyia, que l'ajudarà a adquirir aquells coneixements menys consolidats.
Experiència mínima
Es requereix una experiència prèvia d'entre 3 i 5 anys en posicions de manteniment industrial o bé en la fabricació de maquinària i automatismes industrials.
Idiomes mínims
Català i castellà. Anglès valorable.
Requisits valorables
Conocimientos de robótica, mecatrónica y visión artificial