• Indústria en general
 • Osona Nord, Espanya
 • Contracte
  • Indefinit
  • Jornada completa
  • Salari brut fix no especificat
  • Salari variable
 • 91 inscrits
Descripció de l'oferta
Per indústria del sector de l'automoció seleccionem a tècnic mecatrònic.

Les seves principals responsabilitats seran:
- Diagnosticar problemes en màquines i instal·laciones, reparar i mantenir els circuits elèctrics i electromecànics industrials.
- Actuar davant avaries mecàniques de maquinària i d'instal·lacions.
- Muntatge de circuits elèctrics i electromecànics industrials. Programació d'autòmats.
- Propostes de millora en el muntatge per millorar la seguretat i productivitat de les màquines (barreres, sensors ...).
- Vetllar per la correcta implementació dels manteniments preventius de les màquines i instal·lacions.
- Comunicació amb els serveis externs per a les actuacions requerides:
· Baixa i Alta tensió.
· Serveis de comunicacions i telefonia.
· Intrusió i alarmes.
· Instal·lacions de protecció contra incendis.
· Depuradora Biològica.

S'ofereix:
- Lloc estable en empresa consolidada.
- Salari segons conveni més variables en funció de la producció.
- Horari de tarda o nit (de 14 - 22h o de 22 - 6 h).
Estudis mínims
- Formació Professional de Grau Mitjà o Superior en Mecatrònica o similar.
Experiència mínima
- Coneixements i experiència en electrònica i electricitat industrial i també pneumàtica, hidràulica i robòtica.
- Coneixements de mecànica industrial.
- Coneixements de TPM, manteniment preventiu.
- Coneixements d'esquemes elèctrics.
- Coneixements de PLC.
- Experiència en maquinària de fabricació i instal·lacions industrials.
- Coneixements de normativa de seguretat d'instal·lacions i equips industrials.
Idiomes mínims
- Català: Natiu.
- Castellà: Natiu.
Requisits valorables
-