• Indústria en general
  • Sevilla, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 617 inscrits
Descripció de l'oferta
Busquem un Controller Administratiu amb experiència en gestió i arxiu documental de documentació administrativa i comptable per realitzar totes les tasques administratives i de reporting a la matriu per a empresa nacional amb filial a Andalusia, a Sevilla: - Reporting a la matriu de tota la documentació requerida en temps i forma. - Implantació de sistemes de gestió, validació i arxiu de la documentació. - Reclamació de factures i documentació (factures, albarans, etc.) a clients i proveïdors - Establir sistemes de control administratiu a la filial.
Estudis mínims
- ADE, Dret, Relacions Laborals - Desitjable MBA
Experiència mínima
- Mínim 4 anys exercint labors similars (especialment en reporting a matriu). - Experiència en tractament i gestió de la informació - Maneig habitual MS Office (especialment Excel i Word). - Expert en processos eficients d'arxiu i reporting.
Idiomes mínims
Valorable Idioma anglès
Requisits valorables
- Experiencia en empresas de mantenimiento y/o técnicas.
- Experiencia en gestión de documentación de subcontratas.
- Conocimientos de programas de Administración-Gestión.