• Automoció
 • Barcelona, Espanya
 • Contracte
  • Indefinit
  • Jornada completa
  • Salari brut fix 50.000-75.000 euros/any
  • Salari variable
 • 111 inscrits
Descripció de l'oferta
Per a important grup empresarial del sector automoció de Barcelona, seleccionem Director de Qualitat.

Les funcions i tasques a desenvolupar, entre altres, són:
- Mantenir i millorar el sistema de gestió de la qualitat (ISO9001/TS16949) i del medi ambient (ISO14001).
- Definir el nivell de qualitat dels productes fabricats per l'empresa amb clar enfocament al client.
- Reportar a la Direcció General/Presidència respecte de la seva àrea de responsabilitat, així com del seguiment i control dels indicadors de gestió.
- Planificar la Qualitat i Gestió mediambiental en l'empresa en les seves diferents fases.
- Liderar i participar en la consecució dels objectius de l'equip de treball.
- Identificar i planificar les necessitats i recursos competencials de l'equip de treball.
- Establir indicadors que li permetin controlar les tasques delegades.
- Desenvolupar la Planificació Avançada de la Qualitat i les tècniques associades.
- Liderar estudis de factibilitat; AMFES de disseny i procés; plans de control, estudis de capacitat,...
- Avaluar i homologar proveïdors.
- Controlar i recepcionar productes comprats.
- Controlar en procés (SPC).
- Altres
Estudis mínims
- Grau en Enginyeria Industrial (preferentment Mecànica, Elèctrica i/o Electrònica Industrial).
- Coneixements avançats d'eines i tècniques de gestió de qualitat com, SPC, AMFE, VDA, APQP, auditories, millora contínua? i ajusto ISO 9001 / TS 16949, ISO 14001 i gestió mediambiental.
- Coneixements en materials i producte del sector automoció.
- Nivell mitjà d'informàtica: usuari habitual d'aplicacions de gestió (valorable entorns de treball tipus ORACLE, SAP, AS400?)

Valorable:
- Formació de postgrau específica en sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient.
Experiència mínima
- De 3 a 5 anys, en llocs de similars característiques i responsabilitat de gestió en àrees de qualitat en àmbits industrials.
Idiomes mínims
- Català: Natiu
- Castellà: Natiu
- Anglès: Avançat
Requisits valorables
- Conocimientos avanzados de herramientas y técnicas de gestión de calidad como, SPC, AMFE, VDA, APQP, auditorías, mejora continua? y entorno ISO 9001 / TS 16949, ISO 14001 y gestión medioambiental.
- Conocimientos en materiales y producto del sector automoción.
- Nivel medio de informática: usuario habitual de aplicaciones de gestión (valorable entornos de trabajo tipo ORACLE, SAP, AS400?)