• Automoció
  • Barcelona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix no especificat
  • 320 inscrits
Descripció de l'oferta
Per important grup empresarial del sector automoció de Barcelona, ??seleccionem AUDITOR/A DE PLANTA I FIABILITAT DE PROCESSOS.

Les funcions i tasques a desenvolupar són, entre altres:
- Realitzar operacions de verificació de producció i producte acabat en Control Final.
- Realitzar els informes que resultin de les respectives verificacions.
- Realitzar el seguiment de les diferents reclamacions dels productes verificats.
- Utilitzar els mitjans disponibles i equips de treball (utilitaris, màquines, eines) per garantir les operacions d'inspecció i verificació.
- Manipulació de càrregues objecte de verificació.
- Realitzar comprovacions, proves, assajos i experiències de producte.
- Gestionar la documentació derivada dels processos d'inspecció / verificació.
- Efectuar, a vegades, auditories de producte.
- Obtenir i controlar dades i indicadors de gestió de l'activitat de verificació.
- Col·laborar amb el director de Qualitat en la planificació de la qualitat de la seva àrea o àmbit de gestió.
Estudis mínims
- FP II / CFGS d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica, Transport i Manteniment de Vehicles.
- Grau en Enginyeria Industrial (Mecànica, Elèctrica i/o Electrònica Industrial).
Valorable:
- Coneixements d'eines i tècniques de gestió de qualitat com, SPC, AMFE, VDA, ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 i gestió mediambiental.
- Coneixements en materials i producte del sector automoció.
- Nivell mitjà d'informàtica: usuari habitual d'aplicacions de gestió, ORACLE.
- Residència en la província de Barcelona.
Experiència mínima
- Experiència de 2 anys en TIER1/ TIER2 en llocs d'inspecció / verificació, tècnic de qualitat i/o en funcions similars a les descrites.
- Experiència en control de qualitat en línia blanca d'indústria auxiliar del sector automoció.
Idiomes mínims
- Català: Natiu.
- Castellà: Natiu.
- Anglès: Mig.
Requisits valorables
- Conocimientos de medios de herramientas y técnicas de gestión de calidad como, SPC, AMFE, VDA y entorno ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 y gestión medioambiental.
- Conocimientos en materiales y producto del sector automoción.
- Nivel medio de informática: usuario habitual de aplicaciones de gestión, ORACLE.
- Residencia en la provincia de Barcelona.