• Automoció
  • Barcelona, Espanya
  • Contracte
    • Indefinit
    • Jornada completa
    • Salari brut fix 30.000-35.000 euros/any
  • 429 inscrits
Descripció de l'oferta
Per al Departament de Qualitat d'important grup empresarial del sector automoció de Barcelona, ??vam seleccionar RESPONSABLE DE QUALITAT OEM.

Les funcions i tasques a desenvolupar són, entre altres:
? Atendre i resoldre les reclamacions / incidències de client relacionats amb la qualitat
? Mantenir la satisfacció del client realitzant les accions necessàries per donar solució a la reclamació del client
? Informar l'organització respecte a les reclamacions de clients rebudes i el seu estat de resolució
? Analitzar problemes de qualitat identificats pels clients, trobant causa arrel, realitzant propostes de millora i promovent la seva implantació, i documentant correctament les accions realitzades
? Gestió de garanties reclamades pels clients
? Implantar i promoure la millora contínua en la resolució de les incidències i reclamacions de qualitat
? Seguiment i control dels indicadors de qualitat, promovent accions que minimitzin els costos no qualitat externs i interns
? Representar a la seva àrea i participar activament, en els projecte de millora que el seu responsable li assigni, ja siguin projectes d'àmbit transversal o circumscrits a la seva pròpia àrea.
? Liderar els nous projectes sobre la base del APQP ? Gestionar les sol·licituds de mostres dels clients
Estudis mínims
· Titulació universitària mitjana o superior: Enginyeria Tècnica
· Cicle Formatiu de Grau Superior amb experiència i format en l'àrea de qualitat. Coneixedor de les tècniques habituals de resolució de problemes.
Experiència mínima
- Experiència de 3 anys en TIER1 / TIER2, en llocs d'inspecció / verificació, tècnic de qualitat i en funcions similars a les descrites.
- Experiència en control de qualitat en línia blanca d'indústria auxiliar del sector automoció.
Idiomes mínims
- Català: Natiu.
- Català: Natiu.
- Anglès: Avançat.
Requisits valorables
- Conocedor de las diferentes pruebas y ensayos a efectuar en los productos/servicios objeto de ensayo.
- Conocimiento de las normas de gestión de calidad (ISO 9001 y ISO/TS 16949).